CompCulb 3e comp, 4e avond op 11 maart 2008

Gedetailleerde frequentiestaten A-groep

Terug naar overzicht

Spel 1
N/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+500  1 5 x -3 OW Damen - van Spaendonck Möller - van Tongerlo  12  0   100,00   0,00
+100  1 5 -2 OW Bootsma - Pieterse Kuijper - Willems  10  2   83,33   16,67
-50  4 4 -1 NZ Olivier - Schouten Teeven - Verheijen  5  7   41,67   58,33
    4 -1 NZ van Gerwen - Hamann Broos - Rademaker     41,67 58,33
    4 -1 NZ Teeven - Verheijen Gorter - ter Morsche     41,67 58,33
    4 -1 NZ Kelfkens - Velthuizen de Jong - Mannens     41,67 58,33
-100  1 4 x -1 NZ Caers - Caers Cremers - de Fluiter  0  12   0,00   100,00
 
Spel 2
O/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+790  1 4 x C NZ Damen - van Spaendonck Möller - van Tongerlo  12  0   100,00   0,00
+300  1 4 x -2 OW Caers - Caers Cremers - de Fluiter  10  2   83,33   16,67
+110  1 2 C NZ Kelfkens - Velthuizen de Jong - Mannens  8  4   66,67   33,33
0  1 PAS NZ van Gerwen - Hamann Broos - Rademaker  6  6   50,00   50,00
-100  1 1SA -1 NZ Teeven - Verheijen Gorter - ter Morsche  4  8   33,33   66,67
-110  1 3 C OW Olivier - Schouten Teeven - Verheijen  2  10   16,67   83,33
-470  1 3 x C OW Bootsma - Pieterse Kuijper - Willems  0  12   0,00   100,00
 
Spel 3
Z/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+140  1 2 +1 NZ Caers - Caers Cremers - de Fluiter  12  0   100,00   0,00
+100  2 5 -1 OW Teeven - Verheijen Gorter - ter Morsche  9  3   75,00   25,00
    5 -1 OW Damen - van Spaendonck Möller - van Tongerlo     75,00 25,00
-50  2 4 -1 NZ Olivier - Schouten Teeven - Verheijen  5  7   41,67   58,33
    4 -1 NZ van Gerwen - Hamann Broos - Rademaker     41,67 58,33
-130  2 4 C OW Kelfkens - Velthuizen de Jong - Mannens  1  11   8,33   91,67
    4 C OW Bootsma - Pieterse Kuijper - Willems     8,33 91,67
 
Spel 4
W/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+200  1 6 -2 OW Olivier - Schouten Teeven - Verheijen  12  0   100,00   0,00
-630  2 3SA +1 OW Damen - van Spaendonck Möller - van Tongerlo  9  3   75,00   25,00
    3SA +1 OW Teeven - Verheijen Gorter - ter Morsche     75,00 25,00
-650  3 4 +1 OW Kelfkens - Velthuizen de Jong - Mannens  4  8   33,33   66,67
    4 +1 OW van Gerwen - Hamann Broos - Rademaker     33,33 66,67
    4 +1 OW Bootsma - Pieterse Kuijper - Willems     33,33 66,67
-660  1 3SA +2 OW Caers - Caers Cremers - de Fluiter  0  12   0,00   100,00
 
Spel 5
N/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+650  1 4 +1 NZ de Jong - Mannens Caers - Caers  12  0   100,00   0,00
+620  3 4 C NZ van Gerwen - Hamann Teeven - Verheijen  8  4   66,67   33,33
    4 C NZ Olivier - Schouten Kuijper - Willems     66,67 33,33
    4 C NZ Bootsma - Pieterse Broos - Rademaker     66,67 33,33
+170  1 3 +1 NZ Damen - van Spaendonck Kelfkens - Velthuizen  4  8   33,33   66,67
-100  2 4 -1 NZ Teeven - Verheijen Gorter - ter Morsche  1  11   8,33   91,67
    4 -1 NZ Grabis - Tromp Cremers - de Fluiter     8,33 91,67
 
Spel 6
O/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+570  1 2 x +1 NZ de Jong - Mannens Caers - Caers  12  0   100,00   0,00
+430  1 3SA +1 NZ Bootsma - Pieterse Broos - Rademaker  10  2   83,33   16,67
-50  3 4 -1 NZ Grabis - Tromp Cremers - de Fluiter  6  6   50,00   50,00
    3SA -1 NZ Damen - van Spaendonck Kelfkens - Velthuizen     50,00 50,00
    3SA -1 NZ Teeven - Verheijen Gorter - ter Morsche     50,00 50,00
-100  2 3SA -2 NZ van Gerwen - Hamann Teeven - Verheijen  1  11   8,33   91,67
    3SA -2 NZ Olivier - Schouten Kuijper - Willems     8,33 91,67
 
Spel 7
Z/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+200  2 3 -2 OW Olivier - Schouten Kuijper - Willems  11  1   91,67   8,33
    2 -2 OW Bootsma - Pieterse Broos - Rademaker     91,67 8,33
+100  3 2 -1 OW Teeven - Verheijen Gorter - ter Morsche  6  6   50,00   50,00
    2 -1 OW Grabis - Tromp Cremers - de Fluiter     50,00 50,00
    2 -1 OW de Jong - Mannens Caers - Caers     50,00 50,00
+90  1 1 +1 NZ van Gerwen - Hamann Teeven - Verheijen  2  10   16,67   83,33
-100  1 1 -1 NZ Damen - van Spaendonck Kelfkens - Velthuizen  0  12   0,00   100,00
 
Spel 8
W/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+200  1 3 -4 OW de Jong - Mannens Caers - Caers  12  0   100,00   0,00
+120  1 1SA +1 NZ Teeven - Verheijen Gorter - ter Morsche  10  2   83,33   16,67
+110  1 2 C NZ Damen - van Spaendonck Kelfkens - Velthuizen  8  4   66,67   33,33
+100  1 2 -2 OW van Gerwen - Hamann Teeven - Verheijen  6  6   50,00   50,00
-50  2 3 -1 NZ Olivier - Schouten Kuijper - Willems  3  9   25,00   75,00
    2 -1 NZ Bootsma - Pieterse Broos - Rademaker     25,00 75,00
-150  1 4 -3 NZ Grabis - Tromp Cremers - de Fluiter  0  12   0,00   100,00
 
Spel 9
N/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+480  1 4 +2 NZ Kuijper - Willems Kelfkens - Velthuizen  12  0   100,00   0,00
+450  3 4 +1 NZ de Jong - Mannens van Gerwen - Hamann  8  4   66,67   33,33
    4 +1 NZ Teeven - Verheijen Möller - van Tongerlo     66,67 33,33
    4 +1 NZ Caers - Caers Broos - Rademaker     66,67 33,33
+420  1 4 C NZ Gorter - ter Morsche Damen - van Spaendonck  4  8   33,33   66,67
+230  1 2 +4 NZ Bootsma - Pieterse Cremers - de Fluiter  2  10   16,67   83,33
+200  1 3 +2 NZ Grabis - Tromp Teeven - Verheijen  0  12   0,00   100,00
 
Spel 10
O/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+620  1 4 C NZ Bootsma - Pieterse Cremers - de Fluiter  12  0   100,00   0,00
+200  1 2 +3 NZ Teeven - Verheijen Möller - van Tongerlo  10  2   83,33   16,67
+170  3 3 +1 NZ Grabis - Tromp Teeven - Verheijen  6  6   50,00   50,00
    3 +1 NZ Gorter - ter Morsche Damen - van Spaendonck     50,00 50,00
    3 +1 NZ Kuijper - Willems Kelfkens - Velthuizen     50,00 50,00
-100  2 4 -1 NZ Caers - Caers Broos - Rademaker  1  11   8,33   91,67
    3 -1 NZ de Jong - Mannens van Gerwen - Hamann     8,33 91,67
 
Spel 11
Z/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+490  2 3SA +3 NZ Caers - Caers Broos - Rademaker  11  1   91,67   8,33
    3SA +3 NZ Teeven - Verheijen Möller - van Tongerlo     91,67 8,33
+460  4 3SA +2 NZ Gorter - ter Morsche Damen - van Spaendonck  5  7   41,67   58,33
    3SA +2 NZ Kuijper - Willems Kelfkens - Velthuizen     41,67 58,33
    3SA +2 NZ Bootsma - Pieterse Cremers - de Fluiter     41,67 58,33
    3SA +2 NZ de Jong - Mannens van Gerwen - Hamann     41,67 58,33
-50  1 6SA -1 NZ Grabis - Tromp Teeven - Verheijen  0  12   0,00   100,00
 
Spel 12
W/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+1460  3 6 +1 NZ Kuijper - Willems Kelfkens - Velthuizen  10  2   83,33   16,67
    6 +1 NZ Caers - Caers Broos - Rademaker     83,33 16,67
    6 +1 NZ Gorter - ter Morsche Damen - van Spaendonck     83,33 16,67
+1430  1 6 C NZ Teeven - Verheijen Möller - van Tongerlo  6  6   50,00   50,00
+660  1 5SA C NZ Grabis - Tromp Teeven - Verheijen  4  8   33,33   66,67
-100  2 6 -1 NZ de Jong - Mannens van Gerwen - Hamann  1  11   8,33   91,67
    6SA -1 NZ Bootsma - Pieterse Cremers - de Fluiter     8,33 91,67
 
Spel 13
N/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
-680  3 4 +2 OW Cremers - de Fluiter Gorter - ter Morsche  10  2   83,33   16,67
    4 +2 OW Olivier - Schouten de Jong - Mannens     83,33 16,67
    4 +2 OW Möller - van Tongerlo Teeven - Verheijen     83,33 16,67
-690  3 3SA +3 OW Grabis - Tromp Damen - van Spaendonck  4  8   33,33   66,67
    3SA +3 OW Teeven - Verheijen Bootsma - Pieterse     33,33 66,67
    3SA +3 OW Kuijper - Willems van Gerwen - Hamann     33,33 66,67
-1470  1 6SA +1 OW Kelfkens - Velthuizen Broos - Rademaker  0  12   0,00   100,00
 
Spel 14
O/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+1010  1 6 +1 NZ Olivier - Schouten de Jong - Mannens  12  0   100,00   0,00
+990  1 6SA C NZ Möller - van Tongerlo Teeven - Verheijen  10  2   83,33   16,67
+980  2 6 C NZ Grabis - Tromp Damen - van Spaendonck  7  5   58,33   41,67
    6 C NZ Cremers - de Fluiter Gorter - ter Morsche     58,33 41,67
+450  1 4 +1 NZ Kelfkens - Velthuizen Broos - Rademaker  4  8   33,33   66,67
-50  2 6SA -1 NZ Kuijper - Willems van Gerwen - Hamann  1  11   8,33   91,67
    7 -1 NZ Teeven - Verheijen Bootsma - Pieterse     8,33 91,67
 
Spel 15
Z/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+150  1 3SA -3 OW Cremers - de Fluiter Gorter - ter Morsche  12  0   100,00   0,00
+110  1 2 C NZ Kelfkens - Velthuizen Broos - Rademaker  10  2   83,33   16,67
+100  1 3 x -1 OW Olivier - Schouten de Jong - Mannens  8  4   66,67   33,33
-90  1 2 C OW Möller - van Tongerlo Teeven - Verheijen  6  6   50,00   50,00
-100  1 2 -1 NZ Teeven - Verheijen Bootsma - Pieterse  4  8   33,33   66,67
-150  1 2SA +1 OW Kuijper - Willems van Gerwen - Hamann  2  10   16,67   83,33
-200  1 2 -2 NZ Grabis - Tromp Damen - van Spaendonck  0  12   0,00   100,00
 
Spel 16
W/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+130  1 3 +1 NZ Grabis - Tromp Damen - van Spaendonck  12  0   100,00   0,00
-50  2 4 -1 NZ Kelfkens - Velthuizen Broos - Rademaker  9  3   75,00   25,00
    3SA -1 NZ Olivier - Schouten de Jong - Mannens     75,00 25,00
-100  1 5 -2 NZ Teeven - Verheijen Bootsma - Pieterse  6  6   50,00   50,00
-130  2 4 C OW Cremers - de Fluiter Gorter - ter Morsche  3  9   25,00   75,00
    4 C OW Möller - van Tongerlo Teeven - Verheijen     25,00 75,00
-300  1 3SA x -2 NZ Kuijper - Willems van Gerwen - Hamann  0  12   0,00   100,00
 
Spel 17
N/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+430  7 3SA +1 NZ Grabis - Tromp Broos - Rademaker  6  6   50,00   50,00
    3SA +1 NZ Cremers - de Fluiter Kelfkens - Velthuizen     50,00 50,00
    3SA +1 NZ Damen - van Spaendonck Caers - Caers     50,00 50,00
    3SA +1 NZ Kuijper - Willems Möller - van Tongerlo     50,00 50,00
    3SA +1 NZ Olivier - Schouten Teeven - Verheijen     50,00 50,00
    3SA +1 NZ Bootsma - Pieterse de Jong - Mannens     50,00 50,00
    3SA +1 NZ van Gerwen - Hamann Teeven - Verheijen     50,00 50,00
 
Spel 18
O/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+680  2 4 +2 NZ Cremers - de Fluiter Kelfkens - Velthuizen  11  1   91,67   8,33
    4 +2 NZ Olivier - Schouten Teeven - Verheijen     91,67 8,33
+650  2 4 +1 NZ Damen - van Spaendonck Caers - Caers  7  5   58,33   41,67
    4 +1 NZ Kuijper - Willems Möller - van Tongerlo     58,33 41,67
+620  2 4 C NZ Bootsma - Pieterse de Jong - Mannens  3  9   25,00   75,00
    4 C NZ Grabis - Tromp Broos - Rademaker     25,00 75,00
+300  1 4 x -2 OW van Gerwen - Hamann Teeven - Verheijen  0  12   0,00   100,00
 
Spel 19
Z/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
-680  2 4 +2 OW Kuijper - Willems Möller - van Tongerlo  11  1   91,67   8,33
    4 +2 OW Cremers - de Fluiter Kelfkens - Velthuizen     91,67 8,33
-1430  4 6 C OW Olivier - Schouten Teeven - Verheijen  5  7   41,67   58,33
    6 C OW Bootsma - Pieterse de Jong - Mannens     41,67 58,33
    6 C OW van Gerwen - Hamann Teeven - Verheijen     41,67 58,33
    6 C OW Damen - van Spaendonck Caers - Caers     41,67 58,33
-1660  1 6 x C OW Grabis - Tromp Broos - Rademaker  0  12   0,00   100,00
 
Spel 20
W/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+600  1 3SA C NZ Kuijper - Willems Möller - van Tongerlo  12  0   100,00   0,00
+180  1 2SA +2 NZ van Gerwen - Hamann Teeven - Verheijen  10  2   83,33   16,67
+130  1 3 +1 NZ Damen - van Spaendonck Caers - Caers  8  4   66,67   33,33
+110  1 2 C NZ Olivier - Schouten Teeven - Verheijen  6  6   50,00   50,00
-100  1 3SA -1 NZ Cremers - de Fluiter Kelfkens - Velthuizen  4  8   33,33   66,67
-110  1 3 C OW Grabis - Tromp Broos - Rademaker  2  10   16,67   83,33
-200  1 3 -2 NZ Bootsma - Pieterse de Jong - Mannens  0  12   0,00   100,00
 
Spel 21
N/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+100  3 3 -2 OW Olivier - Schouten Broos - Rademaker  10  2   83,33   16,67
    2 x -1 OW Gorter - ter Morsche Kuijper - Willems     83,33 16,67
    3 -2 OW Teeven - Verheijen Caers - Caers     83,33 16,67
+50  1 2 -1 OW de Jong - Mannens Grabis - Tromp  6  6   50,00   50,00
-80  1 1 C OW Kelfkens - Velthuizen Teeven - Verheijen  4  8   33,33   66,67
-110  2 2 C OW Cremers - de Fluiter Möller - van Tongerlo  1  11   8,33   91,67
    2 C OW Damen - van Spaendonck Bootsma - Pieterse     8,33 91,67
 
Spel 22
O/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+450  1 4 +1 NZ Damen - van Spaendonck Bootsma - Pieterse  12  0   100,00   0,00
+420  2 4 C NZ Olivier - Schouten Broos - Rademaker  9  3   75,00   25,00
    4 C NZ Kelfkens - Velthuizen Teeven - Verheijen     75,00 25,00
+170  1 2 +2 NZ de Jong - Mannens Grabis - Tromp  6  6   50,00   50,00
+140  1 2 +1 NZ Teeven - Verheijen Caers - Caers  4  8   33,33   66,67
-50  1 2 -1 NZ Gorter - ter Morsche Kuijper - Willems  2  10   16,67   83,33
-100  1 4 -2 NZ Cremers - de Fluiter Möller - van Tongerlo  0  12   0,00   100,00
 
Spel 23
Z/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+730  1 3 x C NZ Kelfkens - Velthuizen Teeven - Verheijen  12  0   100,00   0,00
+620  1 4 C NZ Olivier - Schouten Broos - Rademaker  10  2   83,33   16,67
+500  1 5 x -2 OW Damen - van Spaendonck Bootsma - Pieterse  8  4   66,67   33,33
+110  1 2 C NZ Teeven - Verheijen Caers - Caers  6  6   50,00   50,00
-620  1 4 C OW Gorter - ter Morsche Kuijper - Willems  4  8   33,33   66,67
-650  2 4 +1 OW Cremers - de Fluiter Möller - van Tongerlo  1  11   8,33   91,67
    4 +1 OW de Jong - Mannens Grabis - Tromp     8,33 91,67
 
Spel 24
W/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+430  7 3SA +1 NZ Kelfkens - Velthuizen Teeven - Verheijen  6  6   50,00   50,00
    3SA +1 NZ de Jong - Mannens Grabis - Tromp     50,00 50,00
    3SA +1 NZ Cremers - de Fluiter Möller - van Tongerlo     50,00 50,00
    3SA +1 NZ Olivier - Schouten Broos - Rademaker     50,00 50,00
    3SA +1 NZ Damen - van Spaendonck Bootsma - Pieterse     50,00 50,00
    3SA +1 NZ Teeven - Verheijen Caers - Caers     50,00 50,00
    3SA +1 NZ Gorter - ter Morsche Kuijper - Willems     50,00 50,00
 
Spel 1 (C)
N/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+90  1 1SA C NZ van Gerwen - Hamann Bulten - van Dijk  10  0   100,00   0,00
-50  4 3 -1 NZ Olivier - Schouten Grabis - Tromp  5  5   50,00   50,00
    3 -1 NZ Möller - van Tongerlo Verboon - Verboon     50,00 50,00
    3 -1 NZ Caers - Caers Heinen - de Vries     50,00 50,00
    3 -1 NZ Gorter - ter Morsche Prenger - Tober     50,00 50,00
-110  1 3 C OW Grabis - Tromp Eding - Siddals  0  10   0,00   100,00
 
Spel 2 (C)
O/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+630  2 3SA +1 NZ Grabis - Tromp Eding - Siddals  9  1   90,00   10,00
    3SA +1 NZ Olivier - Schouten Grabis - Tromp     90,00 10,00
+130  1 3 +1 NZ Caers - Caers Heinen - de Vries  6  4   60,00   40,00
-100  3 3 -1 NZ Möller - van Tongerlo Verboon - Verboon  2  8   20,00   80,00
    3SA -1 NZ van Gerwen - Hamann Bulten - van Dijk     20,00 80,00
    2 -1 NZ Gorter - ter Morsche Prenger - Tober     20,00 80,00
 
Spel 3 (C)
Z/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+200  1 4 -2 OW Olivier - Schouten Grabis - Tromp  10  0   100,00   0,00
+100  1 3 -1 OW Grabis - Tromp Eding - Siddals  8  2   80,00   20,00
-110  1 2 C OW Gorter - ter Morsche Prenger - Tober  6  4   60,00   40,00
-140  2 3 C OW Caers - Caers Heinen - de Vries  3  7   30,00   70,00
    3 C OW van Gerwen - Hamann Bulten - van Dijk     30,00 70,00
-170  1 2 +2 OW Möller - van Tongerlo Verboon - Verboon  0  10   0,00   100,00
 
Spel 4 (C)
W/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+130  1 3 +1 NZ Caers - Caers Heinen - de Vries  10  0   100,00   0,00
+110  1 3 C NZ Grabis - Tromp Eding - Siddals  8  2   80,00   20,00
0  2 PAS OW Möller - van Tongerlo Verboon - Verboon  5  5   50,00   50,00
    PAS OW Gorter - ter Morsche Prenger - Tober     50,00 50,00
-100  1 4 -1 NZ van Gerwen - Hamann Bulten - van Dijk  2  8   20,00   80,00
-130  1 4 C OW Olivier - Schouten Grabis - Tromp  0  10   0,00   100,00