3e comp, 5e avond op 25 maart 2008

Gedetailleerde frequentiestaten A-groep

Terug naar overzicht
Spel 1
N/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+140  1 2 +1 NZ Möller - van Tongerlo van Gerwen - Hamann  10  0   100,00   0,00
+110  5 2 C NZ Broos - Rademaker Cremers - de Fluiter  4  6   40,00   60,00
    2 C NZ Olivier - Schouten Kuijper - Willems     40,00 60,00
    2 C NZ Teeven - Verheijen Grabis - Tromp     40,00 60,00
    2 C NZ Brekelmans - Siddals Biemans - Rothkrantz     40,00 60,00
    2 C NZ Gorter - ter Morsche Bootsma - Pieterse     40,00 60,00
 
Spel 2
O/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+650  4 4 +1 NZ Gorter - ter Morsche Bootsma - Pieterse  7  3   70,00   30,00
    4 +1 NZ Broos - Rademaker Cremers - de Fluiter     70,00 30,00
    4 +1 NZ Brekelmans - Siddals Biemans - Rothkrantz     70,00 30,00
    4 +1 NZ Olivier - Schouten Kuijper - Willems     70,00 30,00
+620  1 4 C NZ Teeven - Verheijen Grabis - Tromp  2  8   20,00   80,00
+500  1 2 x -3 OW Möller - van Tongerlo van Gerwen - Hamann  0  10   0,00   100,00
 
Spel 3
Z/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+100  1 4 -1 OW Möller - van Tongerlo van Gerwen - Hamann  10  0   100,00   0,00
-50  1 4 -1 NZ Teeven - Verheijen Grabis - Tromp  8  2   80,00   20,00
-140  1 3 C OW Gorter - ter Morsche Bootsma - Pieterse  6  4   60,00   40,00
-170  1 3 +1 OW Broos - Rademaker Cremers - de Fluiter  4  6   40,00   60,00
-300  2 5 x -2 NZ Olivier - Schouten Kuijper - Willems  1  9   10,00   90,00
    5 x -2 NZ Brekelmans - Siddals Biemans - Rothkrantz     10,00 90,00
 
Spel 4
W/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+910  1 4 x +1 NZ Broos - Rademaker Cremers - de Fluiter  10  0   100,00   0,00
+650  1 4 +1 NZ Möller - van Tongerlo van Gerwen - Hamann  8  2   80,00   20,00
+150  2 4 +1 NZ Brekelmans - Siddals Biemans - Rothkrantz  5  5   50,00   50,00
    3 +2 NZ Gorter - ter Morsche Bootsma - Pieterse     50,00 50,00
-620  2 4 C OW Olivier - Schouten Kuijper - Willems  1  9   10,00   90,00
    4 C OW Teeven - Verheijen Grabis - Tromp     10,00 90,00
 
Spel 5
N/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+200  1 3SA -4 OW van Gerwen - Hamann Grabis - Tromp  10  0   100,00   0,00
+150  3 3 -3 OW Cremers - de Fluiter Gorter - ter Morsche  6  4   60,00   40,00
    3SA -3 OW Brekelmans - Siddals Olivier - Schouten     60,00 40,00
    3SA -3 OW Möller - van Tongerlo Biemans - Rothkrantz     60,00 40,00
+100  1 3SA -2 OW Teeven - Verheijen Kuijper - Willems  2  8   20,00   80,00
+50  1 2SA -1 OW Bootsma - Pieterse Broos - Rademaker  0  10   0,00   100,00
 
Spel 6
O/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+400  1 3SA C NZ Bootsma - Pieterse Broos - Rademaker  10  0   100,00   0,00
+140  1 3 C NZ van Gerwen - Hamann Grabis - Tromp  8  2   80,00   20,00
-50  2 3SA -1 NZ Möller - van Tongerlo Biemans - Rothkrantz  5  5   50,00   50,00
    3SA -1 NZ Cremers - de Fluiter Gorter - ter Morsche     50,00 50,00
-100  1 3SA -2 NZ Teeven - Verheijen Kuijper - Willems  2  8   20,00   80,00
-150  1 3SA -3 NZ Brekelmans - Siddals Olivier - Schouten  0  10   0,00   100,00
 
Spel 7
Z/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+120  1 1SA +1 NZ Bootsma - Pieterse Broos - Rademaker  10  0   100,00   0,00
+90  1 1SA C NZ van Gerwen - Hamann Grabis - Tromp  8  2   80,00   20,00
-100  3 1SA -1 NZ Cremers - de Fluiter Gorter - ter Morsche  4  6   40,00   60,00
    1SA -1 NZ Teeven - Verheijen Kuijper - Willems     40,00 60,00
    1SA -1 NZ Möller - van Tongerlo Biemans - Rothkrantz     40,00 60,00
-200  1 1SA -2 NZ Brekelmans - Siddals Olivier - Schouten  0  10   0,00   100,00
 
Spel 8
W/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+400  1 3SA C NZ Teeven - Verheijen Kuijper - Willems  10  0   100,00   0,00
+300  1 4 x -2 OW van Gerwen - Hamann Grabis - Tromp  8  2   80,00   20,00
+50  1 3 -1 OW Cremers - de Fluiter Gorter - ter Morsche  6  4   60,00   40,00
-100  1 3SA -2 NZ Möller - van Tongerlo Biemans - Rothkrantz  4  6   40,00   60,00
-140  1 3 C OW Brekelmans - Siddals Olivier - Schouten  2  8   20,00   80,00
-200  1 2 -4 NZ Bootsma - Pieterse Broos - Rademaker  0  10   0,00   100,00
 
Spel 9
N/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+170  3 2 +2 NZ Gorter - ter Morsche Möller - van Tongerlo  8  2   80,00   20,00
    2 +2 NZ van Gerwen - Hamann Biemans - Rothkrantz     80,00 20,00
    2 +2 NZ Brekelmans - Siddals Bootsma - Pieterse     80,00 20,00
+110  1 2 C NZ Kuijper - Willems Cremers - de Fluiter  4  6   40,00   60,00
-100  1 4 -2 NZ Grabis - Tromp Broos - Rademaker  2  8   20,00   80,00
-140  1 2 +1 OW Teeven - Verheijen Olivier - Schouten  0  10   0,00   100,00
 
Spel 10
O/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+90  4 1SA C NZ Teeven - Verheijen Olivier - Schouten  7  3   70,00   30,00
    1SA C NZ Grabis - Tromp Broos - Rademaker     70,00 30,00
    1SA C NZ van Gerwen - Hamann Biemans - Rothkrantz     70,00 30,00
    1SA C NZ Brekelmans - Siddals Bootsma - Pieterse     70,00 30,00
-100  2 1SA -1 NZ Kuijper - Willems Cremers - de Fluiter  1  9   10,00   90,00
    1SA -1 NZ Gorter - ter Morsche Möller - van Tongerlo     10,00 90,00
 
Spel 11
Z/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+100  1 4 -2 OW Teeven - Verheijen Olivier - Schouten  10  0   100,00   0,00
-120  1 2SA C OW Grabis - Tromp Broos - Rademaker  8  2   80,00   20,00
-400  4 3SA C OW Brekelmans - Siddals Bootsma - Pieterse  3  7   30,00   70,00
    3SA C OW Gorter - ter Morsche Möller - van Tongerlo     30,00 70,00
    3SA C OW Kuijper - Willems Cremers - de Fluiter     30,00 70,00
    3SA C OW van Gerwen - Hamann Biemans - Rothkrantz     30,00 70,00
 
Spel 12
W/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+620  1 4 C NZ Gorter - ter Morsche Möller - van Tongerlo  10  0   100,00   0,00
+170  1 3 +1 NZ Teeven - Verheijen Olivier - Schouten  8  2   80,00   20,00
+140  3 3 C NZ van Gerwen - Hamann Biemans - Rothkrantz  4  6   40,00   60,00
    2 +1 NZ Grabis - Tromp Broos - Rademaker     40,00 60,00
    3 C NZ Kuijper - Willems Cremers - de Fluiter     40,00 60,00
+90  1 1SA C NZ Brekelmans - Siddals Bootsma - Pieterse  0  10   0,00   100,00
 
Spel 13
N/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+400  1 2 -4 OW Teeven - Verheijen van Gerwen - Hamann  10  0   100,00   0,00
+200  1 2 -2 OW Broos - Rademaker Möller - van Tongerlo  8  2   80,00   20,00
+90  1 1SA C NZ Kuijper - Willems Bootsma - Pieterse  6  4   60,00   40,00
-100  2 2 -1 NZ Grabis - Tromp Gorter - ter Morsche  3  7   30,00   70,00
    2SA -1 NZ Cremers - de Fluiter Brekelmans - Siddals     30,00 70,00
-200  1 2 -2 NZ Olivier - Schouten Biemans - Rothkrantz  0  10   0,00   100,00
 
Spel 14
O/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+940  1 6 +1 NZ Teeven - Verheijen van Gerwen - Hamann  10  0   100,00   0,00
+920  1 6 C NZ Olivier - Schouten Biemans - Rothkrantz  8  2   80,00   20,00
+650  1 5 x +1 NZ Broos - Rademaker Möller - van Tongerlo  6  4   60,00   40,00
+430  1 3SA +1 NZ Kuijper - Willems Bootsma - Pieterse  4  6   40,00   60,00
+190  1 3 +4 NZ Cremers - de Fluiter Brekelmans - Siddals  2  8   20,00   80,00
+150  1 4 +1 NZ Grabis - Tromp Gorter - ter Morsche  0  10   0,00   100,00
 
Spel 15
Z/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+120  1 1SA +1 NZ Kuijper - Willems Bootsma - Pieterse  10  0   100,00   0,00
-110  2 2 C OW Teeven - Verheijen van Gerwen - Hamann  7  3   70,00   30,00
    2 C OW Olivier - Schouten Biemans - Rothkrantz     70,00 30,00
-140  3 2 +1 OW Grabis - Tromp Gorter - ter Morsche  2  8   20,00   80,00
    2 +1 OW Broos - Rademaker Möller - van Tongerlo     20,00 80,00
    2 +1 OW Cremers - de Fluiter Brekelmans - Siddals     20,00 80,00
 
Spel 16
W/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+140  1 2 +1 NZ Cremers - de Fluiter Brekelmans - Siddals  10  0   100,00   0,00
+110  1 2 C NZ Grabis - Tromp Gorter - ter Morsche  8  2   80,00   20,00
+100  1 2SA -1 OW Teeven - Verheijen van Gerwen - Hamann  6  4   60,00   40,00
+90  1 1SA C NZ Broos - Rademaker Möller - van Tongerlo  4  6   40,00   60,00
-50  1 3 -1 NZ Olivier - Schouten Biemans - Rothkrantz  2  8   20,00   80,00
-120  1 2SA C OW Kuijper - Willems Bootsma - Pieterse  0  10   0,00   100,00
 
Spel 17
N/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+480  1 4 +2 NZ Cremers - de Fluiter Teeven - Verheijen  10  0   100,00   0,00
+450  2 4 +1 NZ Gorter - ter Morsche Olivier - Schouten  7  3   70,00   30,00
    4 +1 NZ Möller - van Tongerlo Kuijper - Willems     70,00 30,00
+420  2 4 C NZ Broos - Rademaker Biemans - Rothkrantz  3  7   30,00   70,00
    4 C NZ van Gerwen - Hamann Bootsma - Pieterse     30,00 70,00
+170  1 3 +1 NZ Grabis - Tromp Brekelmans - Siddals  0  10   0,00   100,00
 
Spel 18
O/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+100  3 4 -2 OW Grabis - Tromp Brekelmans - Siddals  8  2   80,00   20,00
    3 -2 OW Gorter - ter Morsche Olivier - Schouten     80,00 20,00
    3 -2 OW Cremers - de Fluiter Teeven - Verheijen     80,00 20,00
+50  1 3 -1 OW Broos - Rademaker Biemans - Rothkrantz  4  6   40,00   60,00
-110  1 1 +2 OW van Gerwen - Hamann Bootsma - Pieterse  2  8   20,00   80,00
-140  1 3 C OW Möller - van Tongerlo Kuijper - Willems  0  10   0,00   100,00
 
Spel 19
Z/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+800  1 4 x -3 OW Möller - van Tongerlo Kuijper - Willems  10  0   100,00   0,00
+450  1 4 +1 NZ van Gerwen - Hamann Bootsma - Pieterse  8  2   80,00   20,00
+200  3 1 +4 NZ Cremers - de Fluiter Teeven - Verheijen  4  6   40,00   60,00
    1 +4 NZ Grabis - Tromp Brekelmans - Siddals     40,00 60,00
    2 +3 NZ Gorter - ter Morsche Olivier - Schouten     40,00 60,00
+170  1 1 +3 NZ Broos - Rademaker Biemans - Rothkrantz  0  10   0,00   100,00
 
Spel 20
W/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+200  1 3 -2 OW Grabis - Tromp Brekelmans - Siddals  10  0   100,00   0,00
+100  1 2 -1 OW Cremers - de Fluiter Teeven - Verheijen  8  2   80,00   20,00
+90  1 2 C NZ van Gerwen - Hamann Bootsma - Pieterse  6  4   60,00   40,00
-110  1 2 C OW Gorter - ter Morsche Olivier - Schouten  4  6   40,00   60,00
-140  2 2 +1 OW Broos - Rademaker Biemans - Rothkrantz  1  9   10,00   90,00
    2 +1 OW Möller - van Tongerlo Kuijper - Willems     10,00 90,00
 
Spel 21
N/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+1390  1 6 +1 NZ Teeven - Verheijen Gorter - ter Morsche  10  0   100,00   0,00
+1370  1 6 C NZ Möller - van Tongerlo Brekelmans - Siddals  8  2   80,00   20,00
+720  1 3SA +4 NZ Biemans - Rothkrantz Bootsma - Pieterse  6  4   60,00   40,00
+690  1 3SA +3 NZ van Gerwen - Hamann Cremers - de Fluiter  4  6   40,00   60,00
+600  1 5 C NZ Olivier - Schouten Broos - Rademaker  2  8   20,00   80,00
+500  1 4 x -3 OW Kuijper - Willems Grabis - Tromp  0  10   0,00   100,00
 
Spel 22
O/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
-100  1 3 -2 NZ van Gerwen - Hamann Cremers - de Fluiter  10  0   100,00   0,00
-110  1 2 C OW Biemans - Rothkrantz Bootsma - Pieterse  8  2   80,00   20,00
-140  3 3 C OW Kuijper - Willems Grabis - Tromp  4  6   40,00   60,00
    2 +1 OW Olivier - Schouten Broos - Rademaker     40,00 60,00
    3 C OW Möller - van Tongerlo Brekelmans - Siddals     40,00 60,00
-200  1 2 +3 OW Teeven - Verheijen Gorter - ter Morsche  0  10   0,00   100,00
 
Spel 23
Z/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+100  1 2 -1 OW Teeven - Verheijen Gorter - ter Morsche  10  0   100,00   0,00
-110  3 2 C OW van Gerwen - Hamann Cremers - de Fluiter  6  4   60,00   40,00
    3 C OW Olivier - Schouten Broos - Rademaker     60,00 40,00
    2 C OW Möller - van Tongerlo Brekelmans - Siddals     60,00 40,00
-120  1 2SA C OW Kuijper - Willems Grabis - Tromp  2  8   20,00   80,00
-150  1 1SA +2 OW Biemans - Rothkrantz Bootsma - Pieterse  0  10   0,00   100,00
 
Spel 24
W/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+150  1 2SA -3 OW Olivier - Schouten Broos - Rademaker  10  0   100,00   0,00
+100  1 2 -2 OW Möller - van Tongerlo Brekelmans - Siddals  8  2   80,00   20,00
+50  1 1SA -1 OW Teeven - Verheijen Gorter - ter Morsche  6  4   60,00   40,00
-50  1 3 -1 NZ Kuijper - Willems Grabis - Tromp  4  6   40,00   60,00
-100  1 2 x -1 NZ Biemans - Rothkrantz Bootsma - Pieterse  2  8   20,00   80,00
-110  1 2 C OW van Gerwen - Hamann Cremers - de Fluiter  0  10   0,00   100,00