4e comp, 4e avond op 6 mei 2008

Gedetailleerde frequentiestaten A-groep

Terug naar overzicht
Spel 1
N/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+50  2 3SA -1 OW Grabis - Tromp Caers - Caers  11  1   91,67   8,33
    3SA -1 OW Olivier - Schouten Brekelmans - Siddals     91,67 8,33
-420  1 4 C OW Gommans - Wilms Teeven - Verheijen  8  4   66,67   33,33
-450  4 4 +1 OW van Brussel - van der Sanden Westdorp - Westdorp  3  9   25,00   75,00
    4 +1 OW Cremers - de Fluiter Bongers - van de Sandt     25,00 75,00
    4 +1 OW Möller - van Tongerlo Teeven - Verheijen     25,00 75,00
    4 +1 OW Kuijper - Willems den Broeder - van Lieshout     25,00 75,00
 
Spel 2
O/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
-490  1 3SA +3 OW van Brussel - van der Sanden Westdorp - Westdorp  12  0   100,00   0,00
-520  1 3SA +4 OW Gommans - Wilms Teeven - Verheijen  10  2   83,33   16,67
-990  2 6SA C OW Grabis - Tromp Caers - Caers  7  5   58,33   41,67
    6SA C OW Kuijper - Willems den Broeder - van Lieshout     58,33 41,67
-1020  3 6SA +1 OW Möller - van Tongerlo Teeven - Verheijen  2  10   16,67   83,33
    6SA +1 OW Cremers - de Fluiter Bongers - van de Sandt     16,67 83,33
    6SA +1 OW Olivier - Schouten Brekelmans - Siddals     16,67 83,33
 
Spel 3
Z/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+450  4 4 +1 NZ Grabis - Tromp Caers - Caers  9  3   75,00   25,00
    4 +1 NZ van Brussel - van der Sanden Westdorp - Westdorp     75,00 25,00
    4 +1 NZ Olivier - Schouten Brekelmans - Siddals     75,00 25,00
    4 +1 NZ Gommans - Wilms Teeven - Verheijen     75,00 25,00
+420  1 4 C NZ Cremers - de Fluiter Bongers - van de Sandt  4  8   33,33   66,67
+200  1 2 x -1 OW Kuijper - Willems den Broeder - van Lieshout  2  10   16,67   83,33
-50  1 4 -1 NZ Möller - van Tongerlo Teeven - Verheijen  0  12   0,00   100,00
 
Spel 4
W/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+140  5 2 +1 NZ Olivier - Schouten Brekelmans - Siddals  8  4   66,67   33,33
    2 +1 NZ Möller - van Tongerlo Teeven - Verheijen     66,67 33,33
    2 +1 NZ Kuijper - Willems den Broeder - van Lieshout     66,67 33,33
    3 C NZ Cremers - de Fluiter Bongers - van de Sandt     66,67 33,33
    2 +1 NZ van Brussel - van der Sanden Westdorp - Westdorp     66,67 33,33
+110  1 2 C NZ Grabis - Tromp Caers - Caers  2  10   16,67   83,33
-110  1 2 C OW Gommans - Wilms Teeven - Verheijen  0  12   0,00   100,00
 
Spel 5
N/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+110  4 3 C NZ Teeven - Verheijen van Brussel - van der Sanden  9  3   75,00   25,00
    3 C NZ Teeven - Verheijen Brekelmans - Siddals     75,00 25,00
    3 C NZ Gommans - Wilms den Broeder - van Lieshout     75,00 25,00
    3 C NZ Kuijper - Willems Grabis - Tromp     75,00 25,00
-100  3 3 -1 NZ Cremers - de Fluiter Caers - Caers  2  10   16,67   83,33
    1SA -1 NZ Olivier - Schouten Bongers - van de Sandt     16,67 83,33
    3 -1 NZ Westdorp - Westdorp Möller - van Tongerlo     16,67 83,33
 
Spel 6
O/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+800  1 1SA x -3 OW Teeven - Verheijen Brekelmans - Siddals  11,8  0,2   98,33   1,67
+530  1 3 x C NZ Gommans - Wilms den Broeder - van Lieshout  9,5  2,5   79,17   20,83
+170  1 2 +2 NZ Cremers - de Fluiter Caers - Caers  7,2  4,8   60,00   40,00
+140  3 2 +1 NZ Westdorp - Westdorp Möller - van Tongerlo  2,5  9,5   20,83   79,17
    2 +1 NZ Olivier - Schouten Bongers - van de Sandt     20,83 79,17
    2 +1 NZ Teeven - Verheijen van Brussel - van der Sanden     20,83 79,17
40%(A  1   NZ Kuijper - Willems Grabis - Tromp  4,8  7,2   40,00   60,00
 
Spel 7
Z/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+110  1 3 C NZ Cremers - de Fluiter Caers - Caers  11,8  0,2   98,33   1,67
40%(A  1   NZ Kuijper - Willems Grabis - Tromp  4,8  7,2   40,00   60,00
-130  4 4 C OW Teeven - Verheijen Brekelmans - Siddals  6  6   50,00   50,00
    4 C OW Olivier - Schouten Bongers - van de Sandt     50,00 50,00
    3 +1 OW Westdorp - Westdorp Möller - van Tongerlo     50,00 50,00
    4 C OW Teeven - Verheijen van Brussel - van der Sanden     50,00 50,00
-170  1 2 +2 OW Gommans - Wilms den Broeder - van Lieshout  0,2  11,8   1,67   98,33
 
Spel 8
W/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+150  1 2SA -3 OW Cremers - de Fluiter Caers - Caers  11,8  0,2   98,33   1,67
+50  1 1SA -1 OW Olivier - Schouten Bongers - van de Sandt  9,5  2,5   79,17   20,83
40%(A  1   NZ Kuijper - Willems Grabis - Tromp  4,8  7,2   40,00   60,00
-90  2 1SA C OW Teeven - Verheijen Brekelmans - Siddals  6  6   50,00   50,00
    1SA C OW Westdorp - Westdorp Möller - van Tongerlo     50,00 50,00
-120  2 1SA +1 OW Gommans - Wilms den Broeder - van Lieshout  1,3  10,7   10,83   89,17
    1SA +1 OW Teeven - Verheijen van Brussel - van der Sanden     10,83 89,17
 
Spel 9
N/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+100  2 3SA -1 OW Kuijper - Willems Westdorp - Westdorp  11  1   91,67   8,33
    3SA -1 OW Teeven - Verheijen den Broeder - van Lieshout     91,67 8,33
-600  2 3SA C OW Olivier - Schouten Grabis - Tromp  7  5   58,33   41,67
    3SA C OW Caers - Caers Bongers - van de Sandt     58,33 41,67
-630  2 3SA +1 OW Brekelmans - Siddals Möller - van Tongerlo  3  9   25,00   75,00
    3SA +1 OW Cremers - de Fluiter Teeven - Verheijen     25,00 75,00
-660  1 3SA +2 OW van Brussel - van der Sanden Gommans - Wilms  0  12   0,00   100,00
 
Spel 10
O/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+500  1 3 -5 OW Caers - Caers Bongers - van de Sandt  12  0   100,00   0,00
+300  1 2 -3 OW van Brussel - van der Sanden Gommans - Wilms  10  2   83,33   16,67
+200  1 2 -2 OW Cremers - de Fluiter Teeven - Verheijen  8  4   66,67   33,33
+150  1 2SA +1 NZ Kuijper - Willems Westdorp - Westdorp  6  6   50,00   50,00
+100  1 2 -1 OW Olivier - Schouten Grabis - Tromp  4  8   33,33   66,67
0  1 PAS NZ Brekelmans - Siddals Möller - van Tongerlo  2  10   16,67   83,33
-100  1 2 -1 NZ Teeven - Verheijen den Broeder - van Lieshout  0  12   0,00   100,00
 
Spel 11
Z/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+400  1 3SA C NZ Kuijper - Willems Westdorp - Westdorp  12  0   100,00   0,00
+140  1 3 C NZ Olivier - Schouten Grabis - Tromp  10  2   83,33   16,67
+110  1 3 C NZ Caers - Caers Bongers - van de Sandt  8  4   66,67   33,33
-50  1 3SA -1 NZ Brekelmans - Siddals Möller - van Tongerlo  6  6   50,00   50,00
-100  3 3SA -2 NZ Teeven - Verheijen den Broeder - van Lieshout  2  10   16,67   83,33
    3SA -2 NZ van Brussel - van der Sanden Gommans - Wilms     16,67 83,33
    3SA -2 NZ Cremers - de Fluiter Teeven - Verheijen     16,67 83,33
 
Spel 12
W/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
-430  4 3SA +1 OW van Brussel - van der Sanden Gommans - Wilms  9  3   75,00   25,00
    3SA +1 OW Caers - Caers Bongers - van de Sandt     75,00 25,00
    3SA +1 OW Cremers - de Fluiter Teeven - Verheijen     75,00 25,00
    3SA +1 OW Kuijper - Willems Westdorp - Westdorp     75,00 25,00
-490  2 3SA +3 OW Teeven - Verheijen den Broeder - van Lieshout  3  9   25,00   75,00
    3SA +3 OW Olivier - Schouten Grabis - Tromp     25,00 75,00
-990  1 6SA C OW Brekelmans - Siddals Möller - van Tongerlo  0  12   0,00   100,00
 
Spel 13
N/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+930  1 3 x +1 NZ Möller - van Tongerlo Gommans - Wilms  12  0   100,00   0,00
+620  1 4 C NZ Caers - Caers Westdorp - Westdorp  10  2   83,33   16,67
+140  1 3 C NZ Teeven - Verheijen Kuijper - Willems  8  4   66,67   33,33
-100  4 3 -1 NZ Brekelmans - Siddals van Brussel - van der Sanden  3  9   25,00   75,00
    4 -1 NZ Cremers - de Fluiter den Broeder - van Lieshout     25,00 75,00
    4 -1 NZ Grabis - Tromp Bongers - van de Sandt     25,00 75,00
    4 -1 NZ Olivier - Schouten Teeven - Verheijen     25,00 75,00
 
Spel 14
O/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+480  5 5 +1 NZ Grabis - Tromp Bongers - van de Sandt  8  4   66,67   33,33
    5 +1 NZ Teeven - Verheijen Kuijper - Willems     66,67 33,33
    5 +1 NZ Olivier - Schouten Teeven - Verheijen     66,67 33,33
    5 +1 NZ Brekelmans - Siddals van Brussel - van der Sanden     66,67 33,33
    4 +2 NZ Möller - van Tongerlo Gommans - Wilms     66,67 33,33
+300  1 7 x -2 OW Cremers - de Fluiter den Broeder - van Lieshout  2  10   16,67   83,33
-650  1 5 x C OW Caers - Caers Westdorp - Westdorp  0  12   0,00   100,00
 
Spel 15
Z/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+150  1 5 -3 OW Brekelmans - Siddals van Brussel - van der Sanden  12  0   100,00   0,00
+100  1 3SA -2 OW Cremers - de Fluiter den Broeder - van Lieshout  10  2   83,33   16,67
+50  1 3 -1 OW Teeven - Verheijen Kuijper - Willems  8  4   66,67   33,33
-100  1 3 -1 NZ Caers - Caers Westdorp - Westdorp  6  6   50,00   50,00
-120  1 2SA C OW Möller - van Tongerlo Gommans - Wilms  4  8   33,33   66,67
-200  1 4 x -1 NZ Grabis - Tromp Bongers - van de Sandt  2  10   16,67   83,33
-800  1 3 x -3 NZ Olivier - Schouten Teeven - Verheijen  0  12   0,00   100,00
 
Spel 16
W/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+480  2 4 +2 NZ Olivier - Schouten Teeven - Verheijen  11  1   91,67   8,33
    4 +2 NZ Caers - Caers Westdorp - Westdorp     91,67 8,33
+450  4 4 +1 NZ Möller - van Tongerlo Gommans - Wilms  5  7   41,67   58,33
    4 +1 NZ Grabis - Tromp Bongers - van de Sandt     41,67 58,33
    4 +1 NZ Teeven - Verheijen Kuijper - Willems     41,67 58,33
    4 +1 NZ Cremers - de Fluiter den Broeder - van Lieshout     41,67 58,33
+420  1 4 C NZ Brekelmans - Siddals van Brussel - van der Sanden  0  12   0,00   100,00
 
Spel 17
N/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+800  1 6 x -4 OW Teeven - Verheijen Olivier - Schouten  12  0   100,00   0,00
+480  2 5 +1 NZ van Brussel - van der Sanden Grabis - Tromp  9  3   75,00   25,00
    5 +1 NZ Möller - van Tongerlo den Broeder - van Lieshout     75,00 25,00
+450  3 4 +1 NZ Brekelmans - Siddals Kuijper - Willems  4  8   33,33   66,67
    4 +1 NZ Teeven - Verheijen Bongers - van de Sandt     33,33 66,67
    5 C NZ Gommans - Wilms Caers - Caers     33,33 66,67
+420  1 4 C NZ Cremers - de Fluiter Westdorp - Westdorp  0  12   0,00   100,00
 
Spel 18
O/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+50  2 3 -1 OW Cremers - de Fluiter Westdorp - Westdorp  11  1   91,67   8,33
    2SA -1 OW Gommans - Wilms Caers - Caers     91,67 8,33
-90  1 1 +1 OW Möller - van Tongerlo den Broeder - van Lieshout  8  4   66,67   33,33
-110  3 1 +2 OW Teeven - Verheijen Olivier - Schouten  4  8   33,33   66,67
    1 +2 OW Brekelmans - Siddals Kuijper - Willems     33,33 66,67
    1 +2 OW van Brussel - van der Sanden Grabis - Tromp     33,33 66,67
-130  1 3 +1 OW Teeven - Verheijen Bongers - van de Sandt  0  12   0,00   100,00
 
Spel 19
Z/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+450  1 4 +1 NZ Cremers - de Fluiter Westdorp - Westdorp  12  0   100,00   0,00
+420  2 4 C NZ Teeven - Verheijen Bongers - van de Sandt  9  3   75,00   25,00
    4 C NZ Teeven - Verheijen Olivier - Schouten     75,00 25,00
+170  3 3 +1 NZ Brekelmans - Siddals Kuijper - Willems  4  8   33,33   66,67
    3 +1 NZ Gommans - Wilms Caers - Caers     33,33 66,67
    3 +1 NZ van Brussel - van der Sanden Grabis - Tromp     33,33 66,67
-50  1 4 -1 NZ Möller - van Tongerlo den Broeder - van Lieshout  0  12   0,00   100,00
 
Spel 20
W/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+100  2 2 -1 OW Brekelmans - Siddals Kuijper - Willems  11  1   91,67   8,33
    1SA -1 OW Gommans - Wilms Caers - Caers     91,67 8,33
+90  1 1SA C NZ van Brussel - van der Sanden Grabis - Tromp  8  4   66,67   33,33
0  1 PAS OW Möller - van Tongerlo den Broeder - van Lieshout  6  6   50,00   50,00
-80  1 1 C OW Teeven - Verheijen Bongers - van de Sandt  4  8   33,33   66,67
-90  2 1SA C OW Teeven - Verheijen Olivier - Schouten  1  11   8,33   91,67
    1SA C OW Cremers - de Fluiter Westdorp - Westdorp     8,33 91,67
 
Spel 21
N/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
-170  1 3 +3 OW Olivier - Schouten van Brussel - van der Sanden  12  0   100,00   0,00
-400  2 3SA C OW Caers - Caers Brekelmans - Siddals  9  3   75,00   25,00
    3SA C OW den Broeder - van Lieshout Westdorp - Westdorp     75,00 25,00
-460  4 3SA +2 OW Grabis - Tromp Möller - van Tongerlo  3  9   25,00   75,00
    3SA +2 OW Teeven - Verheijen Teeven - Verheijen     25,00 75,00
    3SA +2 OW Cremers - de Fluiter Kuijper - Willems     25,00 75,00
    3SA +2 OW Gommans - Wilms Bongers - van de Sandt     25,00 75,00
 
Spel 22
O/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+300  1 3SA -3 OW Cremers - de Fluiter Kuijper - Willems  12  0   100,00   0,00
+100  3 1SA -1 OW Teeven - Verheijen Teeven - Verheijen  8  4   66,67   33,33
    3 -1 OW den Broeder - van Lieshout Westdorp - Westdorp     66,67 33,33
    3SA -1 OW Olivier - Schouten van Brussel - van der Sanden     66,67 33,33
-50  1 2 -1 NZ Caers - Caers Brekelmans - Siddals  4  8   33,33   66,67
-120  2 1SA +1 OW Grabis - Tromp Möller - van Tongerlo  1  11   8,33   91,67
    2SA C OW Gommans - Wilms Bongers - van de Sandt     8,33 91,67
 
Spel 23
Z/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+620  3 4 C NZ Olivier - Schouten van Brussel - van der Sanden  10  2   83,33   16,67
    4 C NZ Cremers - de Fluiter Kuijper - Willems     83,33 16,67
    4 C NZ Grabis - Tromp Möller - van Tongerlo     83,33 16,67
+170  1 2 +2 NZ Caers - Caers Brekelmans - Siddals  6  6   50,00   50,00
-100  2 4 -1 NZ Teeven - Verheijen Teeven - Verheijen  3  9   25,00   75,00
    4 -1 NZ Gommans - Wilms Bongers - van de Sandt     25,00 75,00
-300  1 6 -3 NZ den Broeder - van Lieshout Westdorp - Westdorp  0  12   0,00   100,00
 
Spel 24
W/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
-170  1 4 +2 OW Grabis - Tromp Möller - van Tongerlo  12  0   100,00   0,00
-400  2 5 C OW Olivier - Schouten van Brussel - van der Sanden  9  3   75,00   25,00
    5 C OW Teeven - Verheijen Teeven - Verheijen     75,00 25,00
-420  1 5 +1 OW Caers - Caers Brekelmans - Siddals  6  6   50,00   50,00
-430  1 3SA +1 OW Gommans - Wilms Bongers - van de Sandt  4  8   33,33   66,67
-460  1 3SA +2 OW Cremers - de Fluiter Kuijper - Willems  2  10   16,67   83,33
-520  1 3SA +4 OW den Broeder - van Lieshout Westdorp - Westdorp  0  12   0,00   100,00