3e comp, 5e avond op 25 maart 2008

Gedetailleerde frequentiestaten C-groep

Terug naar overzicht
Spel 1
N/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+420  1 4 C NZ Baas - Wasser Pückel - Tijssens  16  0   100,00   0,00
+200  2 2 +3 NZ Eding - Siddals Grabis - Tromp  13  3   81,25   18,75
    2 +3 NZ van der Bij - van der Bij Hebels - Verhappen     81,25 18,75
+170  3 2 +2 NZ Verboon - Verboon Jacobs - van der Linden  8  8   50,00   50,00
    2 +2 NZ van de Berg - Vincken Heinen - de Vries     50,00 50,00
    2 +2 NZ Ghijssen - van Tienhoven Perduijn - van Wierst     50,00 50,00
+140  1 2 +1 NZ van Hoof - Lampe van Baarle - den Broeder  4  12   25,00   75,00
+110  1 2 C NZ Bulten - van Dijk Collin - Tober  2  14   12,50   87,50
-50  1 4 -1 NZ van Eeuwijk - François Emmen - Versteeg  0  16   0,00   100,00
 
Spel 2
O/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+150  4 3SA -3 OW van Eeuwijk - François Emmen - Versteeg  13  3   81,25   18,75
    3SA -3 OW van der Bij - van der Bij Hebels - Verhappen     81,25 18,75
    3SA -3 OW Baas - Wasser Pückel - Tijssens     81,25 18,75
    3SA -3 OW Verboon - Verboon Jacobs - van der Linden     81,25 18,75
-90  1 2 C OW Bulten - van Dijk Collin - Tober  8  8   50,00   50,00
-130  1 3 +1 OW Ghijssen - van Tienhoven Perduijn - van Wierst  6  10   37,50   62,50
-400  1 3SA C OW van Hoof - Lampe van Baarle - den Broeder  4  12   25,00   75,00
-430  2 3SA +1 OW Eding - Siddals Grabis - Tromp  1  15   6,25   93,75
    3SA +1 OW van de Berg - Vincken Heinen - de Vries     6,25 93,75
 
Spel 3
Z/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
-90  2 2 C OW van Hoof - Lampe van Baarle - den Broeder  15  1   93,75   6,25
    2 C OW Verboon - Verboon Jacobs - van der Linden     93,75 6,25
-110  5 2 C OW Bulten - van Dijk Collin - Tober  8  8   50,00   50,00
    3 C OW Ghijssen - van Tienhoven Perduijn - van Wierst     50,00 50,00
    3 C OW Baas - Wasser Pückel - Tijssens     50,00 50,00
    2 +1 OW Eding - Siddals Grabis - Tromp     50,00 50,00
    3 C OW van Eeuwijk - François Emmen - Versteeg     50,00 50,00
-140  2 1 +2 OW van der Bij - van der Bij Hebels - Verhappen  1  15   6,25   93,75
    2 +1 OW van de Berg - Vincken Heinen - de Vries     6,25 93,75
 
Spel 4
W/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+690  5 3SA +3 NZ Verboon - Verboon Jacobs - van der Linden  12  4   75,00   25,00
    3SA +3 NZ Ghijssen - van Tienhoven Perduijn - van Wierst     75,00 25,00
    3SA +3 NZ Bulten - van Dijk Collin - Tober     75,00 25,00
    3SA +3 NZ Eding - Siddals Grabis - Tromp     75,00 25,00
    3SA +3 NZ van Hoof - Lampe van Baarle - den Broeder     75,00 25,00
+680  1 4 +2 NZ van der Bij - van der Bij Hebels - Verhappen  6  10   37,50   62,50
+660  1 3SA +2 NZ Baas - Wasser Pückel - Tijssens  4  12   25,00   75,00
+630  1 3SA +1 NZ van Eeuwijk - François Emmen - Versteeg  2  14   12,50   87,50
+600  1 3SA C NZ van de Berg - Vincken Heinen - de Vries  0  16   0,00   100,00
 
Spel 5
N/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+200  2 3 -4 OW van Hoof - Lampe Hebels - Verhappen  15  1   93,75   6,25
    4 -4 OW Bulten - van Dijk Emmen - Versteeg     93,75 6,25
+150  2 3 -3 OW Ghijssen - van Tienhoven Pückel - Tijssens  11  5   68,75   31,25
    2 -3 OW van Baarle - den Broeder Jacobs - van der Linden     68,75 31,25
+130  3 4 C NZ Perduijn - van Wierst Grabis - Tromp  6  10   37,50   62,50
    3 +1 NZ van Eeuwijk - François Eding - Siddals     37,50 62,50
    3 +1 NZ Verboon - Verboon van de Berg - Vincken     37,50 62,50
+100  1 4 -2 OW Heinen - de Vries van der Bij - van der Bij  2  14   12,50   87,50
+50  1 3 -1 OW Collin - Tober Baas - Wasser  0  16   0,00   100,00
 
Spel 6
O/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+510  2 4 +3 NZ Collin - Tober Baas - Wasser  15  1   93,75   6,25
    4 +3 NZ van Hoof - Lampe Hebels - Verhappen     93,75 6,25
+480  4 4 +2 NZ Heinen - de Vries van der Bij - van der Bij  9  7   56,25   43,75
    4 +2 NZ Bulten - van Dijk Emmen - Versteeg     56,25 43,75
    4 +2 NZ van Baarle - den Broeder Jacobs - van der Linden     56,25 43,75
    4 +2 NZ Verboon - Verboon van de Berg - Vincken     56,25 43,75
+460  2 3SA +2 NZ van Eeuwijk - François Eding - Siddals  3  13   18,75   81,25
    3SA +2 NZ Ghijssen - van Tienhoven Pückel - Tijssens     18,75 81,25
+420  1 4 C NZ Perduijn - van Wierst Grabis - Tromp  0  16   0,00   100,00
 
Spel 7
Z/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+660  1 3SA +2 NZ Collin - Tober Baas - Wasser  16  0   100,00   0,00
+630  1 3SA +1 NZ van Hoof - Lampe Hebels - Verhappen  14  2   87,50   12,50
+620  1 4 C NZ van Baarle - den Broeder Jacobs - van der Linden  12  4   75,00   25,00
+170  1 3 +1 NZ Ghijssen - van Tienhoven Pückel - Tijssens  10  6   62,50   37,50
-100  4 4 -1 NZ Bulten - van Dijk Emmen - Versteeg  5  11   31,25   68,75
    4 -1 NZ van Eeuwijk - François Eding - Siddals     31,25 68,75
    4 -1 NZ Verboon - Verboon van de Berg - Vincken     31,25 68,75
    4 -1 NZ Perduijn - van Wierst Grabis - Tromp     31,25 68,75
-200  1 4 -2 NZ Heinen - de Vries van der Bij - van der Bij  0  16   0,00   100,00
 
Spel 8
W/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+130  1 3 +1 NZ van Baarle - den Broeder Jacobs - van der Linden  16  0   100,00   0,00
+100  3 4 -2 OW Heinen - de Vries van der Bij - van der Bij  12  4   75,00   25,00
    3 -2 OW van Hoof - Lampe Hebels - Verhappen     75,00 25,00
    4 -2 OW Perduijn - van Wierst Grabis - Tromp     75,00 25,00
+50  5 3 -1 OW Verboon - Verboon van de Berg - Vincken  4  12   25,00   75,00
    3 -1 OW Bulten - van Dijk Emmen - Versteeg     25,00 75,00
    3 -1 OW Ghijssen - van Tienhoven Pückel - Tijssens     25,00 75,00
    3 -1 OW van Eeuwijk - François Eding - Siddals     25,00 75,00
    2 -1 OW Collin - Tober Baas - Wasser     25,00 75,00
 
Spel 9
N/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+500  1 4 x -2 OW Baas - Wasser Hebels - Verhappen  16  0   100,00   0,00
+300  1 4 -3 OW Grabis - Tromp Verboon - Verboon  14  2   87,50   12,50
+200  1 3 -2 OW Heinen - de Vries van Eeuwijk - François  12  4   75,00   25,00
+100  3 3 -1 OW Pückel - Tijssens van de Berg - Vincken  8  8   50,00   50,00
    4 -1 OW van Baarle - den Broeder Ghijssen - van Tienhoven     50,00 50,00
    2 -1 OW van der Bij - van der Bij Collin - Tober     50,00 50,00
-50  1 4 -1 NZ van Hoof - Lampe Eding - Siddals  4  12   25,00   75,00
-140  1 3 C OW Perduijn - van Wierst Bulten - van Dijk  2  14   12,50   87,50
-500  1 4 x -3 NZ Emmen - Versteeg Jacobs - van der Linden  0  16   0,00   100,00
 
Spel 10
O/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+650  2 4 +1 NZ van Hoof - Lampe Eding - Siddals  15  1   93,75   6,25
    4 +1 NZ Heinen - de Vries van Eeuwijk - François     93,75 6,25
+200  4 3 +2 NZ van Baarle - den Broeder Ghijssen - van Tienhoven  9  7   56,25   43,75
    3 +2 NZ van der Bij - van der Bij Collin - Tober     56,25 43,75
    2 +3 NZ Pückel - Tijssens van de Berg - Vincken     56,25 43,75
    3 +2 NZ Grabis - Tromp Verboon - Verboon     56,25 43,75
+170  2 3 +1 NZ Emmen - Versteeg Jacobs - van der Linden  3  13   18,75   81,25
    3 +1 NZ Perduijn - van Wierst Bulten - van Dijk     18,75 81,25
-100  1 4 -1 NZ Baas - Wasser Hebels - Verhappen  0  16   0,00   100,00
 
Spel 11
Z/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+400  2 3SA C NZ Heinen - de Vries van Eeuwijk - François  15  1   93,75   6,25
    3SA C NZ van Hoof - Lampe Eding - Siddals     93,75 6,25
-50  3 2SA -1 NZ Emmen - Versteeg Jacobs - van der Linden  10  6   62,50   37,50
    3SA -1 NZ van Baarle - den Broeder Ghijssen - van Tienhoven     62,50 37,50
    2SA -1 NZ Perduijn - van Wierst Bulten - van Dijk     62,50 37,50
-100  2 3SA -2 NZ Grabis - Tromp Verboon - Verboon  5  11   31,25   68,75
    3SA -2 NZ van der Bij - van der Bij Collin - Tober     31,25 68,75
-150  2 2SA -3 NZ Pückel - Tijssens van de Berg - Vincken  1  15   6,25   93,75
    3SA -3 NZ Baas - Wasser Hebels - Verhappen     6,25 93,75
 
Spel 12
W/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+500  1 3 x -3 OW van der Bij - van der Bij Collin - Tober  16  0   100,00   0,00
+100  2 4 -2 OW Heinen - de Vries van Eeuwijk - François  13  3   81,25   18,75
    3 x -1 OW Pückel - Tijssens van de Berg - Vincken     81,25 18,75
-110  2 2 C OW Baas - Wasser Hebels - Verhappen  9  7   56,25   43,75
    2 C OW Emmen - Versteeg Jacobs - van der Linden     56,25 43,75
-140  3 3 C OW van Hoof - Lampe Eding - Siddals  4  12   25,00   75,00
    3 C OW van Baarle - den Broeder Ghijssen - van Tienhoven     25,00 75,00
    2 +1 OW Perduijn - van Wierst Bulten - van Dijk     25,00 75,00
-530  1 3 x C OW Grabis - Tromp Verboon - Verboon  0  16   0,00   100,00
 
Spel 13
N/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
-660  1 3SA +2 OW Hebels - Verhappen Grabis - Tromp  16  0   100,00   0,00
-680  3 4 +2 OW van der Bij - van der Bij van Baarle - den Broeder  12  4   75,00   25,00
    4 +2 OW van de Berg - Vincken Collin - Tober     75,00 25,00
    4 +2 OW Perduijn - van Wierst Baas - Wasser     75,00 25,00
-690  3 3SA +3 OW van Hoof - Lampe Verboon - Verboon  6  10   37,50   62,50
    3SA +3 OW Ghijssen - van Tienhoven Emmen - Versteeg     37,50 62,50
    3SA +3 OW Pückel - Tijssens van Eeuwijk - François     37,50 62,50
-710  2 4 +3 OW Jacobs - van der Linden Eding - Siddals  1  15   6,25   93,75
    4 +3 OW Bulten - van Dijk Heinen - de Vries     6,25 93,75
 
Spel 14
O/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+980  2 6 C NZ Hebels - Verhappen Grabis - Tromp  15  1   93,75   6,25
    6 C NZ van der Bij - van der Bij van Baarle - den Broeder     93,75 6,25
+480  7 4 +2 NZ Jacobs - van der Linden Eding - Siddals  6  10   37,50   62,50
    4 +2 NZ Ghijssen - van Tienhoven Emmen - Versteeg     37,50 62,50
    4 +2 NZ van Hoof - Lampe Verboon - Verboon     37,50 62,50
    5 +1 NZ van de Berg - Vincken Collin - Tober     37,50 62,50
    4 +2 NZ Pückel - Tijssens van Eeuwijk - François     37,50 62,50
    5 +1 NZ Perduijn - van Wierst Baas - Wasser     37,50 62,50
    4 +2 NZ Bulten - van Dijk Heinen - de Vries     37,50 62,50
 
Spel 15
Z/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+660  1 3SA +2 NZ Pückel - Tijssens van Eeuwijk - François  16  0   100,00   0,00
+650  4 5 C NZ van der Bij - van der Bij van Baarle - den Broeder  11  5   68,75   31,25
    4 +1 NZ Perduijn - van Wierst Baas - Wasser     68,75 31,25
    4 +1 NZ van Hoof - Lampe Verboon - Verboon     68,75 31,25
    4 +1 NZ Jacobs - van der Linden Eding - Siddals     68,75 31,25
+630  1 3SA +1 NZ Ghijssen - van Tienhoven Emmen - Versteeg  6  10   37,50   62,50
+620  1 4 C NZ Hebels - Verhappen Grabis - Tromp  4  12   25,00   75,00
+130  1 3 +1 NZ van de Berg - Vincken Collin - Tober  2  14   12,50   87,50
-100  1 3SA -1 NZ Bulten - van Dijk Heinen - de Vries  0  16   0,00   100,00
 
Spel 16
W/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+800  1 2 x -3 OW Hebels - Verhappen Grabis - Tromp  16  0   100,00   0,00
+300  1 3 -3 OW Jacobs - van der Linden Eding - Siddals  14  2   87,50   12,50
+110  1 2 C NZ Pückel - Tijssens van Eeuwijk - François  12  4   75,00   25,00
+100  1 2 -1 OW van der Bij - van der Bij van Baarle - den Broeder  10  6   62,50   37,50
-50  1 3 -1 NZ Perduijn - van Wierst Baas - Wasser  8  8   50,00   50,00
-90  1 1 +1 OW Bulten - van Dijk Heinen - de Vries  6  10   37,50   62,50
-100  1 3 -2 NZ van Hoof - Lampe Verboon - Verboon  4  12   25,00   75,00
-110  1 1 +2 OW Ghijssen - van Tienhoven Emmen - Versteeg  2  14   12,50   87,50
-130  1 2 +2 OW van de Berg - Vincken Collin - Tober  0  16   0,00   100,00
 
Spel 17
N/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+250  1 3SA -5 OW Hebels - Verhappen van de Berg - Vincken  16  0   100,00   0,00
-140  1 2 +1 OW van Eeuwijk - François Perduijn - van Wierst  14  2   87,50   12,50
-170  2 3 +1 OW Verboon - Verboon Bulten - van Dijk  11  5   68,75   31,25
    2 +2 OW Emmen - Versteeg van der Bij - van der Bij     68,75 31,25
-180  1 2SA +2 OW van Hoof - Lampe Collin - Tober  8  8   50,00   50,00
-200  1 3 +2 OW Ghijssen - van Tienhoven Eding - Siddals  6  10   37,50   62,50
-420  2 4 C OW Grabis - Tromp van Baarle - den Broeder  3  13   18,75   81,25
    4 C OW Pückel - Tijssens Jacobs - van der Linden     18,75 81,25
-450  1 4 +1 OW Baas - Wasser Heinen - de Vries  0  16   0,00   100,00
 
Spel 18
O/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+600  3 3SA C NZ Hebels - Verhappen van de Berg - Vincken  14  2   87,50   12,50
    3SA C NZ Verboon - Verboon Bulten - van Dijk     87,50 12,50
    3SA C NZ van Hoof - Lampe Collin - Tober     87,50 12,50
+130  3 3 +1 NZ van Eeuwijk - François Perduijn - van Wierst  8  8   50,00   50,00
    4 C NZ Pückel - Tijssens Jacobs - van der Linden     50,00 50,00
    3 +1 NZ Grabis - Tromp van Baarle - den Broeder     50,00 50,00
+110  1 3 C NZ Baas - Wasser Heinen - de Vries  4  12   25,00   75,00
+50  1 3 -1 OW Emmen - Versteeg van der Bij - van der Bij  2  14   12,50   87,50
-100  1 3 -1 NZ Ghijssen - van Tienhoven Eding - Siddals  0  16   0,00   100,00
 
Spel 19
Z/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+200  2 3 -2 OW Ghijssen - van Tienhoven Eding - Siddals  15  1   93,75   6,25
    3 -2 OW Pückel - Tijssens Jacobs - van der Linden     93,75 6,25
+100  4 2 -1 OW Hebels - Verhappen van de Berg - Vincken  9  7   56,25   43,75
    3 -1 OW Verboon - Verboon Bulten - van Dijk     56,25 43,75
    3 -1 OW Emmen - Versteeg van der Bij - van der Bij     56,25 43,75
    3 -1 OW van Eeuwijk - François Perduijn - van Wierst     56,25 43,75
-50  1 3 -1 NZ van Hoof - Lampe Collin - Tober  4  12   25,00   75,00
-110  1 2 C OW Grabis - Tromp van Baarle - den Broeder  2  14   12,50   87,50
-170  1 2 +2 OW Baas - Wasser Heinen - de Vries  0  16   0,00   100,00
 
Spel 20
W/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+100  2 3SA -1 OW Emmen - Versteeg van der Bij - van der Bij  15  1   93,75   6,25
    4 -1 OW Pückel - Tijssens Jacobs - van der Linden     93,75 6,25
-110  1 2 C OW van Hoof - Lampe Collin - Tober  12  4   75,00   25,00
-140  3 2 +1 OW Verboon - Verboon Bulten - van Dijk  8  8   50,00   50,00
    2 +1 OW Ghijssen - van Tienhoven Eding - Siddals     50,00 50,00
    3 C OW Baas - Wasser Heinen - de Vries     50,00 50,00
-170  2 2 +2 OW Hebels - Verhappen van de Berg - Vincken  3  13   18,75   81,25
    2 +2 OW Grabis - Tromp van Baarle - den Broeder     18,75 81,25
-620  1 4 C OW van Eeuwijk - François Perduijn - van Wierst  0  16   0,00   100,00
 
Spel 21
N/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+1680  1 6SA x C NZ Heinen - de Vries van Hoof - Lampe  16  0   100,00   0,00
+680  1 4 +2 NZ Grabis - Tromp Emmen - Versteeg  14  2   87,50   12,50
+650  5 4 +1 NZ Ghijssen - van Tienhoven Collin - Tober  8  8   50,00   50,00
    4 +1 NZ Hebels - Verhappen Jacobs - van der Linden     50,00 50,00
    4 +1 NZ Bulten - van Dijk Pückel - Tijssens     50,00 50,00
    4 +1 NZ Verboon - Verboon Baas - Wasser     50,00 50,00
    4 +1 NZ van de Berg - Vincken Perduijn - van Wierst     50,00 50,00
+620  1 4 C NZ Eding - Siddals van der Bij - van der Bij  2  14   12,50   87,50
+200  1 3 +2 NZ van Eeuwijk - François van Baarle - den Broeder  0  16   0,00   100,00
 
Spel 22
O/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+1010  1 6 +1 NZ Verboon - Verboon Baas - Wasser  16  0   100,00   0,00
+980  3 6 C NZ Ghijssen - van Tienhoven Collin - Tober  12  4   75,00   25,00
    6 C NZ Heinen - de Vries van Hoof - Lampe     75,00 25,00
    6 C NZ Grabis - Tromp Emmen - Versteeg     75,00 25,00
+480  5 4 +2 NZ Hebels - Verhappen Jacobs - van der Linden  4  12   25,00   75,00
    4 +2 NZ Bulten - van Dijk Pückel - Tijssens     25,00 75,00
    4 +2 NZ Eding - Siddals van der Bij - van der Bij     25,00 75,00
    4 +2 NZ van Eeuwijk - François van Baarle - den Broeder     25,00 75,00
    4 +2 NZ van de Berg - Vincken Perduijn - van Wierst     25,00 75,00
 
Spel 23
Z/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+300  1 3SA -3 OW Ghijssen - van Tienhoven Collin - Tober  16  0   100,00   0,00
+200  1 3SA -2 OW Eding - Siddals van der Bij - van der Bij  14  2   87,50   12,50
+100  4 3 -1 OW Grabis - Tromp Emmen - Versteeg  9  7   56,25   43,75
    2 -1 OW van de Berg - Vincken Perduijn - van Wierst     56,25 43,75
    1SA -1 OW Bulten - van Dijk Pückel - Tijssens     56,25 43,75
    3 -1 OW Heinen - de Vries van Hoof - Lampe     56,25 43,75
-110  3 3 C OW Verboon - Verboon Baas - Wasser  2  14   12,50   87,50
    3 C OW Hebels - Verhappen Jacobs - van der Linden     12,50 87,50
    3 C OW van Eeuwijk - François van Baarle - den Broeder     12,50 87,50
 
Spel 24
W/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+430  1 3SA +1 NZ Hebels - Verhappen Jacobs - van der Linden  16  0   100,00   0,00
+150  4 4 +1 NZ Ghijssen - van Tienhoven Collin - Tober  11  5   68,75   31,25
    4 +1 NZ Verboon - Verboon Baas - Wasser     68,75 31,25
    3 +2 NZ Grabis - Tromp Emmen - Versteeg     68,75 31,25
    3 -3 OW Bulten - van Dijk Pückel - Tijssens     68,75 31,25
+130  1 3 +1 NZ van de Berg - Vincken Perduijn - van Wierst  6  10   37,50   62,50
+110  2 3 C NZ Heinen - de Vries van Hoof - Lampe  3  13   18,75   81,25
    3 C NZ Eding - Siddals van der Bij - van der Bij     18,75 81,25
-300  1 5 x -2 NZ van Eeuwijk - François van Baarle - den Broeder  0  16   0,00   100,00