3e comp, 6e avond op 25 maart 2008

Gedetailleerde frequentiestaten C-groep

Terug naar overzicht
Spel 1
N/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
-50  1 2 -1 NZ Grabis - Tromp Lambooy - van der Vorst  14  0   100,00   0,00
-100  1 2 -2 NZ Perduijn - van Wierst Kooij - Kooij  12  2   85,71   14,29
-140  2 2 +1 OW Collin - Tober Eding - Siddals  9  5   64,29   35,71
    3 C OW Prenger - Tielemans van Baarle - den Broeder     64,29 35,71
-150  1 1SA +2 OW Jacobs - van der Linden Emmen - Versteeg  6  8   42,86   57,14
-180  1 1SA +3 OW Heinen - de Vries Hebels - Verhappen  4  10   28,57   71,43
-200  2 1SA -4 NZ van de Berg - Vincken Huijbens - de Vries  1  13   7,14   92,86
    2 +3 OW Bulten - van Dijk Ghijssen - van Tienhoven     7,14 92,86
 
Spel 2
O/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
-90  1 1SA C OW Jacobs - van der Linden Emmen - Versteeg  14  0   100,00   0,00
-110  1 2 C OW Perduijn - van Wierst Kooij - Kooij  12  2   85,71   14,29
-120  5 1SA +1 OW Grabis - Tromp Lambooy - van der Vorst  6  8   42,86   57,14
    1SA +1 OW van de Berg - Vincken Huijbens - de Vries     42,86 57,14
    1SA +1 OW Prenger - Tielemans van Baarle - den Broeder     42,86 57,14
    1SA +1 OW Collin - Tober Eding - Siddals     42,86 57,14
    1SA +1 OW Heinen - de Vries Hebels - Verhappen     42,86 57,14
-150  1 1SA +2 OW Bulten - van Dijk Ghijssen - van Tienhoven  0  14   0,00   100,00
 
Spel 3
Z/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+100  2 6SA -1 OW Heinen - de Vries Hebels - Verhappen  13  1   92,86   7,14
    6SA -1 OW Grabis - Tromp Lambooy - van der Vorst     92,86 7,14
-630  1 4SA C OW Perduijn - van Wierst Kooij - Kooij  10  4   71,43   28,57
-1370  3 6 C OW Prenger - Tielemans van Baarle - den Broeder  6  8   42,86   57,14
    6 C OW Collin - Tober Eding - Siddals     42,86 57,14
    6 C OW Jacobs - van der Linden Emmen - Versteeg     42,86 57,14
-1390  1 6 +1 OW Bulten - van Dijk Ghijssen - van Tienhoven  2  12   14,29   85,71
-1440  1 6SA C OW van de Berg - Vincken Huijbens - de Vries  0  14   0,00   100,00
 
Spel 4
W/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+650  3 4 +1 NZ van de Berg - Vincken Huijbens - de Vries  12  2   85,71   14,29
    4 +1 NZ Perduijn - van Wierst Kooij - Kooij     85,71 14,29
    4 +1 NZ Jacobs - van der Linden Emmen - Versteeg     85,71 14,29
+630  1 3SA +1 NZ Bulten - van Dijk Ghijssen - van Tienhoven  8  6   57,14   42,86
+620  2 4 C NZ Grabis - Tromp Lambooy - van der Vorst  5  9   35,71   64,29
    4 C NZ Collin - Tober Eding - Siddals     35,71 64,29
+600  1 3SA C NZ Prenger - Tielemans van Baarle - den Broeder  2  12   14,29   85,71
+170  1 2 +4 NZ Heinen - de Vries Hebels - Verhappen  0  14   0,00   100,00
 
Spel 5
N/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+200  1 3 +2 NZ Perduijn - van Wierst Hebels - Verhappen  14  0   100,00   0,00
+170  3 3 +1 NZ Eding - Siddals Grabis - Tromp  10  4   71,43   28,57
    3 +1 NZ Jacobs - van der Linden Lambooy - van der Vorst     71,43 28,57
    3 +1 NZ Kooij - Kooij van Baarle - den Broeder     71,43 28,57
+140  1 2 +1 NZ Huijbens - de Vries Heinen - de Vries  6  8   42,86   57,14
0  1 PAS NZ van de Berg - Vincken Prenger - Tielemans  4  10   28,57   71,43
-100  2 4 -1 NZ Bulten - van Dijk Collin - Tober  1  13   7,14   92,86
    4 -1 NZ Emmen - Versteeg Ghijssen - van Tienhoven     7,14 92,86
 
Spel 6
O/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
-170  2 3 +1 OW Jacobs - van der Linden Lambooy - van der Vorst  13  1   92,86   7,14
    3 +1 OW Emmen - Versteeg Ghijssen - van Tienhoven     92,86 7,14
-620  5 4 C OW Eding - Siddals Grabis - Tromp  6  8   42,86   57,14
    4 C OW Bulten - van Dijk Collin - Tober     42,86 57,14
    4 C OW Kooij - Kooij van Baarle - den Broeder     42,86 57,14
    4 C OW Perduijn - van Wierst Hebels - Verhappen     42,86 57,14
    4 C OW Huijbens - de Vries Heinen - de Vries     42,86 57,14
-630  1 3SA +1 OW van de Berg - Vincken Prenger - Tielemans  0  14   0,00   100,00
 
Spel 7
Z/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+1440  4 6SA C NZ van de Berg - Vincken Prenger - Tielemans  11  3   78,57   21,43
    6SA C NZ Huijbens - de Vries Heinen - de Vries     78,57 21,43
    6SA C NZ Emmen - Versteeg Ghijssen - van Tienhoven     78,57 21,43
    6SA C NZ Jacobs - van der Linden Lambooy - van der Vorst     78,57 21,43
+690  3 3SA +3 NZ Bulten - van Dijk Collin - Tober  4  10   28,57   71,43
    3SA +3 NZ Kooij - Kooij van Baarle - den Broeder     28,57 71,43
    3SA +3 NZ Eding - Siddals Grabis - Tromp     28,57 71,43
-100  1 6SA -1 NZ Perduijn - van Wierst Hebels - Verhappen  0  14   0,00   100,00
 
Spel 8
W/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+50  1 4 -1 OW Kooij - Kooij van Baarle - den Broeder  14  0   100,00   0,00
-400  2 3SA C OW Emmen - Versteeg Ghijssen - van Tienhoven  11  3   78,57   21,43
    3SA C OW Eding - Siddals Grabis - Tromp     78,57 21,43
-430  4 3SA +1 OW Jacobs - van der Linden Lambooy - van der Vorst  5  9   35,71   64,29
    3SA +1 OW van de Berg - Vincken Prenger - Tielemans     35,71 64,29
    3SA +1 OW Perduijn - van Wierst Hebels - Verhappen     35,71 64,29
    3SA +1 OW Huijbens - de Vries Heinen - de Vries     35,71 64,29
-460  1 3SA +2 OW Bulten - van Dijk Collin - Tober  0  14   0,00   100,00
 
Spel 9
N/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+200  1 3 +2 NZ van Baarle - den Broeder Bulten - van Dijk  14  0   100,00   0,00
+140  1 3 C NZ Eding - Siddals van de Berg - Vincken  12  2   85,71   14,29
+110  3 2 C NZ Kooij - Kooij Ghijssen - van Tienhoven  8  6   57,14   42,86
    2 C NZ Jacobs - van der Linden Prenger - Tielemans     57,14 42,86
    2 C NZ Hebels - Verhappen Collin - Tober     57,14 42,86
+100  1 3 -1 OW Emmen - Versteeg Perduijn - van Wierst  4  10   28,57   71,43
-50  2 3 -1 NZ Heinen - de Vries Lambooy - van der Vorst  1  13   7,14   92,86
    3 -1 NZ Grabis - Tromp Huijbens - de Vries     7,14 92,86
 
Spel 10
O/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+650  1 4 +1 NZ Kooij - Kooij Ghijssen - van Tienhoven  14  0   100,00   0,00
+620  3 4 C NZ Hebels - Verhappen Collin - Tober  10  4   71,43   28,57
    4 C NZ Jacobs - van der Linden Prenger - Tielemans     71,43 28,57
    4 C NZ Heinen - de Vries Lambooy - van der Vorst     71,43 28,57
+600  1 3SA C NZ Emmen - Versteeg Perduijn - van Wierst  6  8   42,86   57,14
+200  1 3 -2 OW Grabis - Tromp Huijbens - de Vries  4  10   28,57   71,43
+140  1 3 C NZ Eding - Siddals van de Berg - Vincken  2  12   14,29   85,71
-200  1 3SA -2 NZ van Baarle - den Broeder Bulten - van Dijk  0  14   0,00   100,00
 
Spel 11
Z/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
-200  1 2 +3 OW Grabis - Tromp Huijbens - de Vries  14  0   100,00   0,00
-450  4 4 +1 OW Eding - Siddals van de Berg - Vincken  9  5   64,29   35,71
    4 +1 OW Kooij - Kooij Ghijssen - van Tienhoven     64,29 35,71
    4 +1 OW Hebels - Verhappen Collin - Tober     64,29 35,71
    4 +1 OW Emmen - Versteeg Perduijn - van Wierst     64,29 35,71
-480  3 4 +2 OW Heinen - de Vries Lambooy - van der Vorst  2  12   14,29   85,71
    4 +2 OW Jacobs - van der Linden Prenger - Tielemans     14,29 85,71
    4 +2 OW van Baarle - den Broeder Bulten - van Dijk     14,29 85,71
 
Spel 12
W/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+100  2 4 x -1 OW Grabis - Tromp Huijbens - de Vries  13  1   92,86   7,14
    4 x -1 OW van Baarle - den Broeder Bulten - van Dijk     92,86 7,14
+50  3 3 -1 OW Jacobs - van der Linden Prenger - Tielemans  8  6   57,14   42,86
    4 -1 OW Eding - Siddals van de Berg - Vincken     57,14 42,86
    4 -1 OW Kooij - Kooij Ghijssen - van Tienhoven     57,14 42,86
-110  1 2 C OW Hebels - Verhappen Collin - Tober  4  10   28,57   71,43
-140  1 3 C OW Heinen - de Vries Lambooy - van der Vorst  2  12   14,29   85,71
-590  1 4 x C OW Emmen - Versteeg Perduijn - van Wierst  0  14   0,00   100,00
 
Spel 13
N/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+130  1 3 +1 NZ Jacobs - van der Linden Bulten - van Dijk  14  0   100,00   0,00
-140  7 1 +2 OW Ghijssen - van Tienhoven Prenger - Tielemans  6  8   42,86   57,14
    2 +1 OW Kooij - Kooij Heinen - de Vries     42,86 57,14
    2 +1 OW Hebels - Verhappen van de Berg - Vincken     42,86 57,14
    1 +2 OW Collin - Tober Huijbens - de Vries     42,86 57,14
    2 +1 OW Lambooy - van der Vorst van Baarle - den Broeder     42,86 57,14
    2 +1 OW Grabis - Tromp Emmen - Versteeg     42,86 57,14
    2 +1 OW Perduijn - van Wierst Eding - Siddals     42,86 57,14
 
Spel 14
O/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+420  5 4 C NZ Hebels - Verhappen van de Berg - Vincken  10  4   71,43   28,57
    4 C NZ Collin - Tober Huijbens - de Vries     71,43 28,57
    4 C NZ Jacobs - van der Linden Bulten - van Dijk     71,43 28,57
    4 C NZ Ghijssen - van Tienhoven Prenger - Tielemans     71,43 28,57
    4 C NZ Lambooy - van der Vorst van Baarle - den Broeder     71,43 28,57
+210  1 1SA +4 NZ Grabis - Tromp Emmen - Versteeg  4  10   28,57   71,43
+170  1 3 +1 NZ Perduijn - van Wierst Eding - Siddals  2  12   14,29   85,71
+140  1 3 C NZ Kooij - Kooij Heinen - de Vries  0  14   0,00   100,00
 
Spel 15
Z/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+50  2 2 -1 OW Perduijn - van Wierst Eding - Siddals  13  1   92,86   7,14
    2SA -1 OW Grabis - Tromp Emmen - Versteeg     92,86 7,14
-110  1 1 +1 OW Ghijssen - van Tienhoven Prenger - Tielemans  10  4   71,43   28,57
-120  3 1SA +1 OW Kooij - Kooij Heinen - de Vries  6  8   42,86   57,14
    2SA C OW Hebels - Verhappen van de Berg - Vincken     42,86 57,14
    1SA +1 OW Lambooy - van der Vorst van Baarle - den Broeder     42,86 57,14
-150  2 1SA +2 OW Jacobs - van der Linden Bulten - van Dijk  1  13   7,14   92,86
    1SA +2 OW Collin - Tober Huijbens - de Vries     7,14 92,86
 
Spel 16
W/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+300  3 3SA -3 OW Ghijssen - van Tienhoven Prenger - Tielemans  12  2   85,71   14,29
    3SA -3 OW Collin - Tober Huijbens - de Vries     85,71 14,29
    3SA -3 OW Jacobs - van der Linden Bulten - van Dijk     85,71 14,29
+200  1 3SA -2 OW Kooij - Kooij Heinen - de Vries  8  6   57,14   42,86
+100  3 3SA -1 OW Grabis - Tromp Emmen - Versteeg  4  10   28,57   71,43
    2SA -1 OW Lambooy - van der Vorst van Baarle - den Broeder     28,57 71,43
    3SA -1 OW Hebels - Verhappen van de Berg - Vincken     28,57 71,43
-600  1 3SA C OW Perduijn - van Wierst Eding - Siddals  0  14   0,00   100,00
 
Spel 17
N/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+140  6 3 C NZ Jacobs - van der Linden Huijbens - de Vries  9  5   64,29   35,71
    3 C NZ Lambooy - van der Vorst Collin - Tober     64,29 35,71
    2 +1 NZ van Baarle - den Broeder Emmen - Versteeg     64,29 35,71
    2 +1 NZ Hebels - Verhappen Ghijssen - van Tienhoven     64,29 35,71
    3 C NZ van de Berg - Vincken Kooij - Kooij     64,29 35,71
    3 C NZ Perduijn - van Wierst Prenger - Tielemans     64,29 35,71
+50  1 4 -1 OW Heinen - de Vries Eding - Siddals  2  12   14,29   85,71
-130  1 3 +1 OW Bulten - van Dijk Grabis - Tromp  0  14   0,00   100,00
 
Spel 18
O/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+100  1 2 -2 OW Heinen - de Vries Eding - Siddals  14  0   100,00   0,00
+50  1 3SA -1 OW Lambooy - van der Vorst Collin - Tober  12  2   85,71   14,29
-150  1 2SA +1 OW Perduijn - van Wierst Prenger - Tielemans  10  4   71,43   28,57
-400  1 3SA C OW Hebels - Verhappen Ghijssen - van Tienhoven  8  6   57,14   42,86
-430  3 3SA +1 OW van de Berg - Vincken Kooij - Kooij  4  10   28,57   71,43
    3SA +1 OW Jacobs - van der Linden Huijbens - de Vries     28,57 71,43
    3SA +1 OW Bulten - van Dijk Grabis - Tromp     28,57 71,43
-460  1 3SA +2 OW van Baarle - den Broeder Emmen - Versteeg  0  14   0,00   100,00
 
Spel 19
Z/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+200  1 3 -2 OW van Baarle - den Broeder Emmen - Versteeg  14  0   100,00   0,00
+140  1 2 +1 NZ Hebels - Verhappen Ghijssen - van Tienhoven  12  2   85,71   14,29
-90  2 1SA C OW Perduijn - van Wierst Prenger - Tielemans  9  5   64,29   35,71
    1SA C OW Lambooy - van der Vorst Collin - Tober     64,29 35,71
-100  1 2 -2 NZ van de Berg - Vincken Kooij - Kooij  6  8   42,86   57,14
-120  2 1SA +1 OW Heinen - de Vries Eding - Siddals  3  11   21,43   78,57
    1SA +1 OW Bulten - van Dijk Grabis - Tromp     21,43 78,57
-150  1 2SA +1 OW Jacobs - van der Linden Huijbens - de Vries  0  14   0,00   100,00
 
Spel 20
W/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+170  3 2 +2 NZ Heinen - de Vries Eding - Siddals  12  2   85,71   14,29
    2 +2 NZ Perduijn - van Wierst Prenger - Tielemans     85,71 14,29
    2 +2 NZ Hebels - Verhappen Ghijssen - van Tienhoven     85,71 14,29
+140  1 2 +1 NZ van Baarle - den Broeder Emmen - Versteeg  8  6   57,14   42,86
+110  2 2 C NZ van de Berg - Vincken Kooij - Kooij  5  9   35,71   64,29
    2 C NZ Lambooy - van der Vorst Collin - Tober     35,71 64,29
+100  1 1SA -1 OW Bulten - van Dijk Grabis - Tromp  2  12   14,29   85,71
-200  1 2 -2 NZ Jacobs - van der Linden Huijbens - de Vries  0  14   0,00   100,00
 
Spel 21
N/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+100  1 3SA -2 OW Lambooy - van der Vorst Ghijssen - van Tienhoven  14  0   100,00   0,00
+90  1 1 +1 NZ Prenger - Tielemans Grabis - Tromp  12  2   85,71   14,29
+50  3 2 -1 OW Eding - Siddals Jacobs - van der Linden  8  6   57,14   42,86
    2 -1 OW van de Berg - Vincken Emmen - Versteeg     57,14 42,86
    3 -1 OW Bulten - van Dijk Heinen - de Vries     57,14 42,86
-90  1 1SA C OW Collin - Tober Kooij - Kooij  4  10   28,57   71,43
-100  1 3 -1 NZ van Baarle - den Broeder Hebels - Verhappen  2  12   14,29   85,71
-300  1 3 -3 NZ Perduijn - van Wierst Huijbens - de Vries  0  14   0,00   100,00
 
Spel 22
O/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+170  1 2 +2 NZ Perduijn - van Wierst Huijbens - de Vries  14  0   100,00   0,00
+140  2 3 C NZ Eding - Siddals Jacobs - van der Linden  11  3   78,57   21,43
    3 C NZ van Baarle - den Broeder Hebels - Verhappen     78,57 21,43
+100  1 2 -1 OW van de Berg - Vincken Emmen - Versteeg  8  6   57,14   42,86
-50  1 3 -1 NZ Prenger - Tielemans Grabis - Tromp  6  8   42,86   57,14
-100  1 3 -2 NZ Lambooy - van der Vorst Ghijssen - van Tienhoven  4  10   28,57   71,43
-110  1 2 C OW Collin - Tober Kooij - Kooij  2  12   14,29   85,71
-300  1 3 x -2 NZ Bulten - van Dijk Heinen - de Vries  0  14   0,00   100,00
 
Spel 23
Z/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+100  1 4 -1 OW van Baarle - den Broeder Hebels - Verhappen  14  0   100,00   0,00
-140  1 2 +1 OW Prenger - Tielemans Grabis - Tromp  12  2   85,71   14,29
-170  2 2 +2 OW Lambooy - van der Vorst Ghijssen - van Tienhoven  9  5   64,29   35,71
    2 +2 OW Perduijn - van Wierst Huijbens - de Vries     64,29 35,71
-200  2 2 +3 OW Eding - Siddals Jacobs - van der Linden  5  9   35,71   64,29
    2 +3 OW Bulten - van Dijk Heinen - de Vries     35,71 64,29
-210  1 1SA +4 OW van de Berg - Vincken Emmen - Versteeg  2  12   14,29   85,71
-650  1 4 +1 OW Collin - Tober Kooij - Kooij  0  14   0,00   100,00
 
Spel 24
W/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+140  4 3 C NZ Perduijn - van Wierst Huijbens - de Vries  11  3   78,57   21,43
    3 C NZ Bulten - van Dijk Heinen - de Vries     78,57 21,43
    3 C NZ Lambooy - van der Vorst Ghijssen - van Tienhoven     78,57 21,43
    3 C NZ Eding - Siddals Jacobs - van der Linden     78,57 21,43
+110  1 2 C NZ Collin - Tober Kooij - Kooij  6  8   42,86   57,14
-50  1 3 -1 NZ van de Berg - Vincken Emmen - Versteeg  4  10   28,57   71,43
-100  2 4 x -1 NZ Prenger - Tielemans Grabis - Tromp  1  13   7,14   92,86
    4 x -1 NZ van Baarle - den Broeder Hebels - Verhappen     7,14 92,86