2e comp, 4e avond op 11 November 2008

Gedetailleerde frequentiestaten A-groep

Terug naar overzicht
Spel 1
N/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+100  1 4 -2 OW Biemans - Rothkrantz Kelfkens - Velthuizen  12  0   100,00   0,00
-50  1 3 -1 NZ Teeven - Verheijen den Broeder - Willems  10  2   83,33   16,67
-170  3 3 +1 OW Peacock - van der Zee Bongers - van de Sandt  6  6   50,00   50,00
    3 +1 OW Olivier - Schouten Möller - van Tongerlo     50,00 50,00
    2 +2 OW de Jong - Mannens Teeven - Verheijen     50,00 50,00
-420  2 4 C OW Caers - Veldkamp Cremers - de Fluiter  1  11   8,33   91,67
    4 C OW Kuijper - Willems de Ruiter - de Vlieger     8,33 91,67
 
Spel 2
O/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+620  1 4 C NZ Biemans - Rothkrantz Kelfkens - Velthuizen  12  0   100,00   0,00
+600  3 3SA C NZ Caers - Veldkamp Cremers - de Fluiter  8  4   66,67   33,33
    3SA C NZ Teeven - Verheijen den Broeder - Willems     66,67 33,33
    3SA C NZ Peacock - van der Zee Bongers - van de Sandt     66,67 33,33
-100  3 4 -1 NZ Olivier - Schouten Möller - van Tongerlo  2  10   16,67   83,33
    4 -1 NZ de Jong - Mannens Teeven - Verheijen     16,67 83,33
    3SA -1 NZ Kuijper - Willems de Ruiter - de Vlieger     16,67 83,33
 
Spel 3
Z/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+510  1 4 x C NZ Kuijper - Willems de Ruiter - de Vlieger  12  0   100,00   0,00
+150  1 2SA +1 NZ Biemans - Rothkrantz Kelfkens - Velthuizen  10  2   83,33   16,67
+130  2 2 +2 NZ Teeven - Verheijen den Broeder - Willems  7  5   58,33   41,67
    3 +1 NZ Peacock - van der Zee Bongers - van de Sandt     58,33 41,67
+110  1 3 C NZ Caers - Veldkamp Cremers - de Fluiter  4  8   33,33   66,67
0  1 PAS NZ de Jong - Mannens Teeven - Verheijen  2  10   16,67   83,33
-50  1 4 -1 NZ Olivier - Schouten Möller - van Tongerlo  0  12   0,00   100,00
 
Spel 4
W/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+200  1 3SA x -1 OW Peacock - van der Zee Bongers - van de Sandt  12  0   100,00   0,00
-100  1 2 -1 NZ Caers - Veldkamp Cremers - de Fluiter  10  2   83,33   16,67
-110  3 2 C OW Kuijper - Willems de Ruiter - de Vlieger  6  6   50,00   50,00
    2 C OW Biemans - Rothkrantz Kelfkens - Velthuizen     50,00 50,00
    2 C OW Teeven - Verheijen den Broeder - Willems     50,00 50,00
-120  1 2SA C OW Olivier - Schouten Möller - van Tongerlo  2  10   16,67   83,33
-140  1 2 +1 OW de Jong - Mannens Teeven - Verheijen  0  12   0,00   100,00
 
Spel 5
N/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+800  1 2SA x -4 OW Kuijper - Willems Caers - Veldkamp  12  0   100,00   0,00
+120  1 2SA C NZ Biemans - Rothkrantz Cremers - de Fluiter  10  2   83,33   16,67
+110  2 3 C NZ Teeven - Verheijen Peacock - van der Zee  7  5   58,33   41,67
    3 C NZ den Broeder - Willems Möller - van Tongerlo     58,33 41,67
+100  2 4 -2 OW Olivier - Schouten Kelfkens - Velthuizen  3  9   25,00   75,00
    2 -2 OW Teeven - Verheijen de Ruiter - de Vlieger     25,00 75,00
+50  1 2 -1 OW Bongers - van de Sandt de Jong - Mannens  0  12   0,00   100,00
 
Spel 6
O/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+100  1 2 -1 OW Biemans - Rothkrantz Cremers - de Fluiter  12  0   100,00   0,00
-110  2 2 C OW Bongers - van de Sandt de Jong - Mannens  9  3   75,00   25,00
    2 C OW Teeven - Verheijen Peacock - van der Zee     75,00 25,00
-140  1 3 C OW Olivier - Schouten Kelfkens - Velthuizen  6  6   50,00   50,00
-150  1 1SA +2 OW den Broeder - Willems Möller - van Tongerlo  4  8   33,33   66,67
-170  1 2 +2 OW Teeven - Verheijen de Ruiter - de Vlieger  2  10   16,67   83,33
-200  1 3 -4 NZ Kuijper - Willems Caers - Veldkamp  0  12   0,00   100,00
 
Spel 7
Z/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+800  2 5 x -3 OW Teeven - Verheijen de Ruiter - de Vlieger  11  1   91,67   8,33
    5 x -3 OW Bongers - van de Sandt de Jong - Mannens     91,67 8,33
+620  3 4 C NZ Kuijper - Willems Caers - Veldkamp  6  6   50,00   50,00
    4 C NZ Olivier - Schouten Kelfkens - Velthuizen     50,00 50,00
    4 C NZ den Broeder - Willems Möller - van Tongerlo     50,00 50,00
+200  1 3SA -2 OW Biemans - Rothkrantz Cremers - de Fluiter  2  10   16,67   83,33
+170  1 3 +1 NZ Teeven - Verheijen Peacock - van der Zee  0  12   0,00   100,00
 
Spel 8
W/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+400  4 3SA C NZ Teeven - Verheijen de Ruiter - de Vlieger  9  3   75,00   25,00
    3SA C NZ den Broeder - Willems Möller - van Tongerlo     75,00 25,00
    3SA C NZ Biemans - Rothkrantz Cremers - de Fluiter     75,00 25,00
    3SA C NZ Teeven - Verheijen Peacock - van der Zee     75,00 25,00
+130  1 3 +1 NZ Kuijper - Willems Caers - Veldkamp  4  8   33,33   66,67
+110  1 2 +1 NZ Bongers - van de Sandt de Jong - Mannens  2  10   16,67   83,33
+100  1 1SA -2 OW Olivier - Schouten Kelfkens - Velthuizen  0  12   0,00   100,00
 
Spel 9
N/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+530  1 3 x C NZ Cremers - de Fluiter Kelfkens - Velthuizen  12  0   100,00   0,00
-50  3 3 -1 NZ den Broeder - Willems de Ruiter - de Vlieger  8  4   66,67   33,33
    3 -1 NZ Peacock - van der Zee Teeven - Verheijen     66,67 33,33
    3 -1 NZ Möller - van Tongerlo de Jong - Mannens     66,67 33,33
-100  2 3 -2 NZ Olivier - Schouten Caers - Veldkamp  3  9   25,00   75,00
    3 -2 NZ Biemans - Rothkrantz Teeven - Verheijen     25,00 75,00
-300  1 3 x -2 NZ Kuijper - Willems Bongers - van de Sandt  0  12   0,00   100,00
 
Spel 10
O/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+630  1 3SA +1 NZ Olivier - Schouten Caers - Veldkamp  12  0   100,00   0,00
+600  1 3SA C NZ Möller - van Tongerlo de Jong - Mannens  10  2   83,33   16,67
+150  3 2SA +1 NZ Kuijper - Willems Bongers - van de Sandt  6  6   50,00   50,00
    2SA +1 NZ Peacock - van der Zee Teeven - Verheijen     50,00 50,00
    2SA +1 NZ Cremers - de Fluiter Kelfkens - Velthuizen     50,00 50,00
+140  2 3 C NZ den Broeder - Willems de Ruiter - de Vlieger  1  11   8,33   91,67
    2 +1 NZ Biemans - Rothkrantz Teeven - Verheijen     8,33 91,67
 
Spel 11
Z/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+200  1 5 -4 OW Olivier - Schouten Caers - Veldkamp  12  0   100,00   0,00
+150  1 3 -3 OW Kuijper - Willems Bongers - van de Sandt  10  2   83,33   16,67
+50  2 3 -1 OW Möller - van Tongerlo de Jong - Mannens  7  5   58,33   41,67
    4 -1 OW Biemans - Rothkrantz Teeven - Verheijen     58,33 41,67
-460  3 3SA +2 OW den Broeder - Willems de Ruiter - de Vlieger  2  10   16,67   83,33
    3SA +2 OW Cremers - de Fluiter Kelfkens - Velthuizen     16,67 83,33
    3SA +2 OW Peacock - van der Zee Teeven - Verheijen     16,67 83,33
 
Spel 12
W/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
-170  1 2 +2 OW Möller - van Tongerlo de Jong - Mannens  12  0   100,00   0,00
-420  6 4 C OW Peacock - van der Zee Teeven - Verheijen  5  7   41,67   58,33
    4 C OW Cremers - de Fluiter Kelfkens - Velthuizen     41,67 58,33
    4 C OW Olivier - Schouten Caers - Veldkamp     41,67 58,33
    4 C OW Kuijper - Willems Bongers - van de Sandt     41,67 58,33
    4 C OW Biemans - Rothkrantz Teeven - Verheijen     41,67 58,33
    4 C OW den Broeder - Willems de Ruiter - de Vlieger     41,67 58,33
 
Spel 13
N/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+170  4 2 +2 NZ de Jong - Mannens Teeven - Verheijen  9  3   75,00   25,00
    2 +2 NZ Möller - van Tongerlo Peacock - van der Zee     75,00 25,00
    3 +1 NZ Caers - Veldkamp Kelfkens - Velthuizen     75,00 25,00
    2 +2 NZ Cremers - de Fluiter Bongers - van de Sandt     75,00 25,00
+140  3 2 +1 NZ Biemans - Rothkrantz de Ruiter - de Vlieger  2  10   16,67   83,33
    2 +1 NZ Olivier - Schouten den Broeder - Willems     16,67 83,33
    2 +1 NZ Teeven - Verheijen Kuijper - Willems     16,67 83,33
 
Spel 14
O/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+50  1 4 -1 OW Caers - Veldkamp Kelfkens - Velthuizen  12  0   100,00   0,00
-50  1 4 -1 NZ Cremers - de Fluiter Bongers - van de Sandt  10  2   83,33   16,67
-100  1 4 x -1 NZ de Jong - Mannens Teeven - Verheijen  8  4   66,67   33,33
-300  1 5 x -2 NZ Biemans - Rothkrantz de Ruiter - de Vlieger  6  6   50,00   50,00
-420  3 4 C OW Teeven - Verheijen Kuijper - Willems  2  10   16,67   83,33
    4 C OW Möller - van Tongerlo Peacock - van der Zee     16,67 83,33
    4 C OW Olivier - Schouten den Broeder - Willems     16,67 83,33
 
Spel 15
Z/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+100  2 3SA -2 OW Cremers - de Fluiter Bongers - van de Sandt  11  1   91,67   8,33
    5 x -1 OW Möller - van Tongerlo Peacock - van der Zee     91,67 8,33
-120  1 2SA C OW de Jong - Mannens Teeven - Verheijen  8  4   66,67   33,33
-180  1 2SA +2 OW Biemans - Rothkrantz de Ruiter - de Vlieger  6  6   50,00   50,00
-400  1 3SA C OW Olivier - Schouten den Broeder - Willems  4  8   33,33   66,67
-430  1 3SA +1 OW Caers - Veldkamp Kelfkens - Velthuizen  2  10   16,67   83,33
-490  1 3SA +3 OW Teeven - Verheijen Kuijper - Willems  0  12   0,00   100,00
 
Spel 16
W/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+200  1 3SA -2 OW Caers - Veldkamp Kelfkens - Velthuizen  12  0   100,00   0,00
-120  2 1SA +1 OW Möller - van Tongerlo Peacock - van der Zee  9  3   75,00   25,00
    1SA +1 OW de Jong - Mannens Teeven - Verheijen     75,00 25,00
-130  1 2 +2 OW Olivier - Schouten den Broeder - Willems  6  6   50,00   50,00
-150  1 2SA +1 OW Biemans - Rothkrantz de Ruiter - de Vlieger  4  8   33,33   66,67
-180  1 2SA +2 OW Cremers - de Fluiter Bongers - van de Sandt  2  10   16,67   83,33
-600  1 3SA C OW Teeven - Verheijen Kuijper - Willems  0  12   0,00   100,00
 
Spel 17
N/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+1210  2 6 x C NZ Biemans - Rothkrantz Bongers - van de Sandt  11  1   91,67   8,33
    6 x C NZ Teeven - Verheijen Cremers - de Fluiter     91,67 8,33
+980  2 6 C NZ Peacock - van der Zee Caers - Veldkamp  7  5   58,33   41,67
    6 C NZ de Jong - Mannens de Ruiter - de Vlieger     58,33 41,67
+300  1 6 x -2 OW Teeven - Verheijen Olivier - Schouten  4  8   33,33   66,67
+100  2 6 -2 OW den Broeder - Willems Kelfkens - Velthuizen  1  11   8,33   91,67
    5 x -1 OW Möller - van Tongerlo Kuijper - Willems     8,33 91,67
 
Spel 18
O/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+120  4 1SA +1 NZ Möller - van Tongerlo Kuijper - Willems  9  3   75,00   25,00
    1SA +1 NZ Teeven - Verheijen Olivier - Schouten     75,00 25,00
    1SA +1 NZ den Broeder - Willems Kelfkens - Velthuizen     75,00 25,00
    1SA +1 NZ Biemans - Rothkrantz Bongers - van de Sandt     75,00 25,00
+90  1 1SA C NZ Teeven - Verheijen Cremers - de Fluiter  4  8   33,33   66,67
+50  1 2 -1 OW de Jong - Mannens de Ruiter - de Vlieger  2  10   16,67   83,33
-90  1 1SA C OW Peacock - van der Zee Caers - Veldkamp  0  12   0,00   100,00
 
Spel 19
Z/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+920  1 6 C NZ Peacock - van der Zee Caers - Veldkamp  12  0   100,00   0,00
+460  1 3SA +2 NZ Möller - van Tongerlo Kuijper - Willems  10  2   83,33   16,67
+430  3 3SA +1 NZ Teeven - Verheijen Cremers - de Fluiter  6  6   50,00   50,00
    3SA +1 NZ Biemans - Rothkrantz Bongers - van de Sandt     50,00 50,00
    3SA +1 NZ Teeven - Verheijen Olivier - Schouten     50,00 50,00
+420  2 4 C NZ de Jong - Mannens de Ruiter - de Vlieger  1  11   8,33   91,67
    4 C NZ den Broeder - Willems Kelfkens - Velthuizen     8,33 91,67
 
Spel 20
W/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
-130  1 3 +1 OW den Broeder - Willems Kelfkens - Velthuizen  12  0   100,00   0,00
-600  4 3SA C OW Peacock - van der Zee Caers - Veldkamp  7  5   58,33   41,67
    3SA C OW de Jong - Mannens de Ruiter - de Vlieger     58,33 41,67
    3SA C OW Teeven - Verheijen Olivier - Schouten     58,33 41,67
    3SA C OW Biemans - Rothkrantz Bongers - van de Sandt     58,33 41,67
-660  1 3SA +2 OW Möller - van Tongerlo Kuijper - Willems  2  10   16,67   83,33
-690  1 3SA +3 OW Teeven - Verheijen Cremers - de Fluiter  0  12   0,00   100,00
 
Spel 21
N/NZ
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+50  6 4 -1 OW Olivier - Schouten Peacock - van der Zee  7  5   58,33   41,67
    4 -1 OW Caers - Veldkamp de Jong - Mannens     58,33 41,67
    4 -1 OW Teeven - Verheijen Kelfkens - Velthuizen     58,33 41,67
    4 -1 OW Biemans - Rothkrantz Kuijper - Willems     58,33 41,67
    4 -1 OW Cremers - de Fluiter Möller - van Tongerlo     58,33 41,67
    4 -1 OW den Broeder - Willems Teeven - Verheijen     58,33 41,67
-140  1 3 C OW de Ruiter - de Vlieger Bongers - van de Sandt  0  12   0,00   100,00
 
Spel 22
O/OW
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+400  1 3SA C NZ Teeven - Verheijen Kelfkens - Velthuizen  12  0   100,00   0,00
+300  1 1 -3 OW Caers - Veldkamp de Jong - Mannens  10  2   83,33   16,67
+130  2 2 +2 NZ Cremers - de Fluiter Möller - van Tongerlo  7  5   58,33   41,67
    2 +2 NZ Olivier - Schouten Peacock - van der Zee     58,33 41,67
+110  1 2 +1 NZ den Broeder - Willems Teeven - Verheijen  4  8   33,33   66,67
-50  1 3SA -1 NZ de Ruiter - de Vlieger Bongers - van de Sandt  2  10   16,67   83,33
-100  1 4 -2 NZ Biemans - Rothkrantz Kuijper - Willems  0  12   0,00   100,00
 
Spel 23
Z/A
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+200  1 4 -2 OW Cremers - de Fluiter Möller - van Tongerlo  12  0   100,00   0,00
-140  4 3 C OW Caers - Veldkamp de Jong - Mannens  7  5   58,33   41,67
    3 C OW Teeven - Verheijen Kelfkens - Velthuizen     58,33 41,67
    2 +1 OW Biemans - Rothkrantz Kuijper - Willems     58,33 41,67
    2 +1 OW Olivier - Schouten Peacock - van der Zee     58,33 41,67
-170  1 3 +1 OW de Ruiter - de Vlieger Bongers - van de Sandt  2  10   16,67   83,33
-200  1 3 -2 NZ den Broeder - Willems Teeven - Verheijen  0  12   0,00   100,00
 
Spel 24
W/N
NZ-score Aantal Resultaat Door Paar NZ Paar OW MP NZ MP OW Perc. NZ Perc. OW
+100  1 3 -2 OW de Ruiter - de Vlieger Bongers - van de Sandt  12  0   100,00   0,00
+50  1 3 -1 OW den Broeder - Willems Teeven - Verheijen  10  2   83,33   16,67
-50  1 3 -1 NZ Olivier - Schouten Peacock - van der Zee  8  4   66,67   33,33
-100  1 3 -2 NZ Caers - Veldkamp de Jong - Mannens  6  6   50,00   50,00
-110  1 2 +1 OW Cremers - de Fluiter Möller - van Tongerlo  4  8   33,33   66,67
-150  2 3 -3 NZ Biemans - Rothkrantz Kuijper - Willems  1  11   8,33   91,67
    3 -3 NZ Teeven - Verheijen Kelfkens - Velthuizen     8,33 91,67