Van de redactie

Goede voornemens hadden we – niet alleen aan het begin van dit nieuwe jaar, maar ook aan het begin van het nieuwe bridgeseizoen – maar toch is het niet helemaal gelukt om al in september een nieuwe CTO (Culbertson Troeven Online) te maken en ‘up te loaden’. Excuses hiervoor.

Het is nu oktober, het mooie weer lijkt voorlopig voorbij, de regen kletst tegen de ruiten en de bladeren vallen. Tijd om u weer te voorzien van allerlei wetenswaardigs op bridgegebied. Freek maakt u erop attent dat de naam van onze club vaak ontbreekt in allerlei lijstjes van ‘de Bond’, in dit geval het Bekertoernooi, en hij wil daar graag verandering in zien. Ons bestuur ook naar wij aannemen. Verder is dit nummer het eerste van de serie interviews die Karin houdt met onze nieuwe leden. Barteld heeft nog een spel onthouden van de Zomeravonden.

Op 27 september is het (laatste?) Harten-drie-toernooi weer gespeeld en een van de winnaars, Jacques Beljaars, die met Tom van Dam speelde, vertelt ons hoe dat zo gekomen is dat ze wonnen. En tot slot willen we u het prachtige gedicht dat Herman Westdorp voordroeg als verslag van de kascommissie op de laatste algemen ledenvergadering natuurlijk niet onthouden. We wensen u veel leesplezier.

De redactie