Spel van de maand juni

 

Zomercompetitie 2e avond spel 7 (A-lijn, 11 juni)

 

Ook schijnbaar simpele spellen kunnen op het eind een mooie pointe hebben, waardoor ze de grijze middelmaat van spellen ontstijgen.

Neem bijvoorbeeld bovengenoemd spel (kleine kaartjes niet meer bekend, maar niet echt relevant).

 

Oost gever, allen kwetsbaar (hand kwartslag gedraaid)

 

xxx                                                                       

Vx

AHVx

VB10x

B87x                                                      10x

xxx                                                         AB107

10x                                                        9xxx

A9xx                                                       Hxx

AHV9

H98x

  Bxx

xx

 

Bieden ging bij ons:

 

O        Z       W        N

Pas    1      pas     2*                         * Constructiever dan in 1x 3 SA

Pas    2SA    pas    3SA            

Allen passen

 

West start met x.

 

Zuid kan de balans opmaken:

Er zijn zeven vaste slagen (drie in schoppen, vier in ruiten), daarnaast is er tijd genoeg om een hartenslag te ontwikkelen. Omdat OW door de aanwezigheid van 98 in zuid nooit meer dan twee hartenslagen kunnen maken is er ook tijd om een klaverenslag te ontwikkelen. 3SA zit dus dicht. Het is natuurlijk een parenwedstrijd, dus overslagen zijn belangrijk. OW kunnen drie topslagen meenemen en misschien is er daarom voor zuid mogelijk om een overslag te creëren voordat OW een vierde slag kunnen maken.

 

West is gewaagd gestart. De beste start met open kaarten is harten, maar het zou wel van een duidelijke vorm van helderziendheid getuigen als west na dit biedverloop inderdaad met harten zou starten. Er zijn bridgelanden waar west volgens de daar heersende bridgewetgeving standrechtelijk zou worden geëxecuteerd na een start van Bxxx, maar in Nederland met z’n slappe wetgeving kan zoiets ongestraft, vooral nu oost 10 heeft.

De slag loopt via de 10 naar het A van zuid. Hoe gaat zuid dit verder spelen? De ruitenkaart vormt de communicatie tussen noord en zuid, dus daar blijft zuid nog even van af. Het beste is om direct de slagenbron voor de eventuele overslag te testen, dus om een kleine klaveren naar tafel te spelen. Deze slag loopt via de V naar de H van oost, die (goed) schoppen naspeelt. Een hartenswitch vanuit oost zou zuid direct de tiende slag opleveren (namelijk een extra hartenslag). Zuid legt H en speelt opnieuw klaveren. West duikt heel goed, anders heeft zuid twee klaverenslagen op tafel ontwikkeld voor een totaal van tien slagen (en ze zijn goed te bereiken, daarom is zuid immers van de ruiten afgebleven). Het is nu tijd om een hartenslag te ontwikkelen. De V van tafel wordt door oost genomen en die speelt goed B na. Er dreigen nu nog steeds vier verliezers, dus die overslag is nog steeds ver weg. Maar zie wat er gebeurt.

Zuid neemt de B met de H en gaat dan zijn ruiten afspelen. Na drie ruitenslagen, eindigend op tafel, is de situatie (en zuid heeft nog maar twee slagen afgegeven!):

 

x                
                 

A

10x

B8                                                       

x                                                          107

                                                             9

A                                                           x

V9

98

 

 

Op A heeft west een serieus probleem. Als hij een schoppen afgooit heeft zuid twee schoppenslagen, A kan ook niet weg, dus moet west noodgedwongen een harten laten gaan. Zuid kan nu veilig een klaveren naspelen naar het A van west, west kan oost namelijk niet meer bereiken. En hij heeft alleen maar schoppen om na te spelen in de vork van zuid. 3SA +1 na dit mooie miniatuurtje.

 

Hadden OW dit beter kunnen doen?

Het antwoord is ja. In slag 2 moet west direct bij de les zijn en de kleine klaveren uit zuid nemen met A om daarna harten na te spelen. Waarom dat redelijk veilig is? Na slag 1 “weet” west dat zuid 9 punten (AHV) in de schoppen heeft, anders had partner oost wel iets hogers ingelegd dan de 10. Gezien het biedverloop heeft zuid 12-13 punten, heel misschien 14 (bij 14 punten en zeker met 15 of meer zou zuid geen 2SA maar ineens 3SA hebben geboden). Er is dus weinig ruimte voor een goede hartenkaart bij zuid.

Hoewel het geen 100% zekerheid is, lijkt het er sterk op dat harten de zwakke kleur van zuid is. Het is (bij open kaarten) duidelijk dat hartennaspel vanuit west OW twee hartenslagen zal opleveren. Samen met de twee klaverenslagen leidt dat tot 3SA C.

 

Scorekaart:

3x 3SA C (score NZ: 2-10)

3x 3SA+1 (score NZ: 8-4)

1x 3SA+2 (heel knap; score NZ: 12-0)

 

 

 

Barteld de Ruiter