Van de bestuurstafel.

 

Traditiegetrouw vindt u in dit laatste nummer van 2013 een woordje van uw voorzitter.

Buiten is het koud en guur. Binnen warm en gezellig.

Dit kenmerkt de decembermaand, een maand die bij uitstek geschikt is om terug te blikken op het afgelopen jaar.

Een bewogen jaar, zowel mondiaal als in ons eigen kleine landje.

De nog immer durende strijd in SyriŽ, de grote ramp in de Filippijnen en zeer recent het overlijden van Nelson Mandela.

En dichter bij huis de onzekerheid van velen omtrent hun baan, de gezondheidszorg en hun pensioen.

Zal de komende generatie nog kunnen genieten van vrijheid en een onbezorgde oude dag?

De tijd zal het leren

 

Wetenswaardigheden omtrent onze club horen ook bij dit schrijven.

- Het wachten is op de nieuwe bridgemates. Reeds lang geleden besteld maar met een levertijd van vier maanden verwachten we ze nu toch zeer binnenkort. Het zou een mooie start van het nieuwe jaar zijn.

- Maar liefst 14 nieuwe leden mochten we aan het begin van het nieuwe seizoen begroeten. Ongetwijfeld maakt u met hen nader kennis in de komende CTís.

- Het inhaken op de MAX bridgecursus blijkt een succes te zijn. Luit en Jac ontvangen wekelijks een 12-tal geÔnteresseerden, die ook na de cursus de gelegenheid krijgen om op de dinsdagavond een aantal spellen onder begeleiding te spelen.

-De zieke leden wensen we een spoedig herstel en hopen we snel weer op de dinsdagavond terug te zien.

- Alle leden zijn van harte welkom op de Kerstdrive (dinsdag 17 december)

- Het viertallen begint dinsdag 14 januari.

 

Mede namens het bestuur wens ik u en uw familie fijne feestdagen, een sprankelende jaarwisseling en een bijzonder gelukkig en gezond 2014.


RoosDaemen