Hand-evaluatie Deel 2

-          1. Inleiding

-          2. (herhaling) hoe telden we losers?

-          3. Losers tellen bij preëmptieve openingen

-          4. Losers tellen bij volgbiedingen

-          5. Enkele biedsituaties en ltc

-          6. The law of total tricks

 

1.Inleiding:

In deel 1 uit het meinummer van CTO werd al gesproken over uitgangspunten bij het tellen van verliezers bij self-sustaining troefkleuren, in dit deel vervolgen we met het tellen van verliezers met  preëmptieve openingen en volgbiedingen. Tenslotte komt de law of total tricks aan de orde.

 

 

ltc voorbeelden

 

1.Hoe telden we ook alweer onze losers?

We beperken ons per kleur dus tot de hoogste drie kaarten. Voor elk ontbrekende aas, heer of vrouw tellen we één loser. Het maximaal aantal losers is dus drie per kleur en je kunt nooit meer losers hebben dan dat je kaarten in die kleur hebt. Een singleton 2 is dus één loser, een doubleton vrouw-5 in is dus twee losers (je mist aas en heer), een doubleton heer-8 is één loser (je mist alleen het aas).
Vervolgens tel je alle losers per kleur bij elkaar op. Nu pas je een correctie toe: als je meer vrouwen dan azen hebt, tel je er één loser bij. Als je een troeffit hebt met je partner (minimaal drie troeven mee), mag je één loser in troef aftrekken. Als de linker tegenstander biedt en je hebt een heer of een vrouw in die kleur, tel dan één bij het aantal losers in die kleur op. Op die manier heb je een totaal aantal losers.

ltc voorbeelden 2

 

 

 

2.Losers tellen bij preemptieve openingen

Een preëmptieve opening op drie-nivo geeft een hand aan, waarin je doorgaans met een kwetsbare hand zes losers, doch maximaal zeven losers hebt. Meer losers is onverantwoord met een kwetsbaar spel. Daarbij is het een goede afspraak om een self-sustaining troefkleur aan te geven, dat betekent dat je ten hoogste één  tophonneur mist. Dat betekent dat wanneer partner helemaal niets meebrengt, je toch drie down kunt gaan. Het lijkt  gerechtvaardigd, omdat in deze zeldzame situatie er voor de  tegenpartij vaak een slembod inzit.  Wil je dit risico niet nemen dan spreek je maximaal zes losers af, met name tegen een niet-kwetsbare tegenstander.
Niet kwetsbaar kunnen de losers oplopen tot negen voor een openingshand.  De troefkleur kan behoorlijke gaten vertonen. Het doel is vooral het storen van de biedopbouw van de tegenstander.
Ook bij Multi en Muiderberg-opening is de hand al op losing-trick-count gebaseerd. Het bod houdt rekening met de kwetsbaarheid en is in dat geval maximaal acht losers (geen negen losers, een voorzorgsmaatregel omdat men anders dan bij een drie-opening minder reden heeft om aan te nemen dat er een troeffit is. Kwetsbaar maximaal zeven losers.

3. Losers tellen bij volgbiedingen

Na de opening van de tegenpartij is het volgbod ook gebaseerd op losers. Op één-nivo geeft een niet kwetsbaar volgbod maximaal negen losers aan (kwetsbaar acht losers) en een volgbod op twee-nivo mag kwetsbaar maximaal zeven losers inhouden. Heb je meer dan acht losers, dan heeft een volgbod alleen zin om een start aan te geven voor het tegenspel, kwetsbaar is dat dus te link. Je kunt echter met slechts vijf punten toch maximaal acht losers hebben en dan is dus een volgbod weer wel gerechtvaardigd.

 

4. Enkele biedsituaties en hun ltc

1.

1- 2
3

Openaars help suit game try belooft maximaal zes losers

2

1- 1
3

Openaar heeft een mooie zeskaart en maximaal zes losers

3

1- 1
2

Openaar vertelt met zijn reverse-bod  vier of vijf losers

4

1   - x  -  pas - 1
pas  - 2

Volger belooft met zijn actie tenminste een hand met vier of vijf losers

 

 

ron klinger
Ron klinger,
auteur van
the Law

law

5. De “Law of total tricks”

The Law voorspelt voor elke extra troef boven de acht in de gezamenlijke handen een extra slag. (Doorgaans betekent dit ook dat je een  verliezer af mag trekken om dat je extra introevers hebt!). In competitie wordt aangeraden om te bieden op het nivo van het aantal troeven (8 troeven=8 slagen, 9 troeven=9 slagen, 10 troeven=10 slagen= biedt de Manche!). En ben je niet kwetsbaar, biedt hoger in competitie!

Ook Larry Cohen schrijft zeer leesbaar over the Law

larry cohen over  the law

 

p.s. Vele interessante bridgefilmpjes over allerlei onderwerpen kun je vinden wanneer je googelt naar bridgehands.  Michael Nistler is een druk baasje; hij maakt elke maand zowat twee nieuwe youtube-afleveringen.  Dit onderwerp kun je daar dus ook vinden, het webadres is

Losing Trick Count & Cover Cards

Frank van Lieshout