Een Win Win situatie

De tweede cursus in het kleine zaaltje zit er weer op. Van de 17 cursisten gaan er 16 verder. De cursusevaluatie was zelfs nog iets beter dan de vorige.

 

De formule was identiek aan de eerste cursus:

·         een lesdeel van 19.00 tot 19.45: Deel 2 van het boek van Barendregt: Contract. Aan het einde van deze les krijgt iedereen een samenvatting van de les, die beurtelings door Luit & Frank verzorgd werd.

·         daarna, van 19.45 - 22.30, gingen de cursisten zelf spelen:  Vic zorgde voor geschudde spellen. In het begin waren dat er vijftien, aan het einde achttien.

·         tijdens het spelen waren twee begeleiders aanwezig, leden van onze club, die er hun speelavond voor inleverden. In totaal hebben acht verschillende paren tijdens de tweede cursus op deze manier bijgedragen.

·         bij thuiskomst van de cursisten lag er een mailtje klaar waarin de spellen van commentaar voorzien waren. Dat was Freeks bijdrage.

·         de volgende dag was er weer een mailtje van Freek met de uitslag.

·         de dag erop weer een mailtje, van ondergetekende deze keer, met daarin een overzicht van de cursus, de evaluatie van de avond en de indeling voor de volgende week.

 

Afgesproken is met de cursisten dat ze de komende weken, met begeleiding, nog blijven spelen in het kleine zaaltje, maar de kerstdrive en de oliebollendrive in de grote zaal spelen.

 

In Januari wordt dan bekeken of integratie met de clubspeelavond al zinvol is.

 

Terugkijkend op het hele gebeuren, ben ik erg trots op onze club Culbertson. Wij zijn gestart met 22 paren. Al snel is een paar geļntegreerd in de C-groep. Aan het einde van deze cursussen zijn er nog 16 paren over, die allen lid van Culbertson zijn.

 

Vele handen die zonder morren hun aandeel leverden en het werk licht maakten. De vereniging, die de de kosten voor het zaaltje voor haar rekening heeft genomen. Zeer tevreden cursisten, die ook buiten de vereniging om, met elkaar oefenen.

 

Kortom: een win - win situatie, waarop we met zijn allen, trots op kunnen zijn!

Luit Kelfkens