Gedupliceerde spellen.

Sinds enige weken spelen we in de A-groep gedupliceerde spellen. De spelverdelingen worden met behulp van een computer gegenereerd. En dat geeft in het begin, zoals verwacht, enige commotie. Er ontstaan verrassende verdelingen en daar moeten spelers mee om leren gaan. De meningen over door de computer gedeelde spellen zijn verdeeld en dat komt vooral omdat men denkt dat er wordt gemanipuleerd. Hierbij een stukje om U inzicht te geven in hoe de spellen tot stand komen.

Even vooraf;  het is natuurlijk veel leuker als alle groepen dezelfde spellen spelen. Maar dat is iets wat later nog maar eens moet worden besproken.  De mensen uit de A-groep hebben al moeite genoeg met de nieuwe methode van delen. Maar zoals veel andere clubs al hebben ervaren: wennen aan dit soort spellen gaat snel en na een inspeelperiode weet men niet beter meer.

Het probleem met met de hand gedeelde spellen is dat er niet goed wordt gewassen. Goed wassen in niet onmogelijk, maar wel moeilijk. De bedoeling is dat de kaarten ‘random’ worden gedeeld maar door het verkeerde schudden gebeurt dat niet. We zijn er in de loop van de tijd wel helemaal aan gewend geraakt en zijn de met de hand geschudde spellen normaal gaan vinden. Dat zijn ze NIET en daar zit hem de kneep.

Een computer kan wel geheel willekeurige verdelingen genereren. Het gevolg is dat er statistisch correcte verdelingen ontstaan waarbij de kaartverdeling veel ‘wilder’ is dan dat we tot nu toe hadden. Dat stelt dus zeker eisen aan goede speel- en biedtechnieken. Immers, de verdeling gaat nog meer een rol spelen en is soms belangrijker dan de punten. Puur theoretisch, met slechts 10 punten is er een groot slem in schoppen mogelijk.

Om de spellen te random te delen gebruikt de PC het programma ‘Bigdeal’,  geschreven door Hans van Staveren.  Met Bigdeal werden in het jaar 2000 voor de Bridge Olympiade in Maastricht alle handen gegenereerd. Het programma heeft zich inmiddels over de hele wereld verspreid en het is het programma dat ook door de Nederlandse Bridge Bond wordt gebruikt.  (Bigdeal is gratis te downloaden op:  http://sater.home.xs4all.nl/. ) De spelverdelingen die er uit komen worden in een bestand gezet. En dat bestand wordt vervolgens gebruikt door de dupliceermachine. Hier beneden wordt U naar een kort filmpje gestuurd dat de procedure uitlegt.

Die dupliceermachine rukt op in Nederland. Ondanks de hoge prijs (ongeveer €3000) hebben veel clubs er een aangeschaft.  Zo’n machine bepaalt de kaartverdelingen van de spellen dus niet zelf, hij distribueert de kaarten zoals ze in een bestand zijn opgeslagen.  Zo is het natuurlijk eenvoudig om voor elke groep een koffertje met dezelfde spellen te maken. En ook is het simpel om de spellen na afloop van de avond op de NBB-site te zetten. Dan zijn ze voor iedereen toegankelijk. Handig om nog eens na te kijken wat er allemaal fout en goed ging.

De spellen van onze A-groep staan er dus sinds enige tijd ook op: zie daarvoor onze clubpagina bij de NBB. (http://www.nbbclubsites.nl/club/30010/uitslagen). En klik daar bv. op de uitslagen van Culbertson_1_10. Naast de uitslagen staan er daar spelverdelingen, frequentiestaten met spelverdelingen en gedetailleerde spelverdelingen met frequentiestaten.  De gedetailleerde verdelingen geven informatie over elk spel van die avond. Ze tonen zelfs nog de uitkomst.

Als ik dinsdags om me heen luister, blijven mensen de gedupliceerde spellen met enig wantrouwen bekijken. Kloppen die nu echt wel? Die vraag komt niet alleen van onze club. En daarom heeft Ab Cosijn van de Nederlandse Bridge Bond in de Wekowijzer er een artikel aan gewijd.  Zie daarvoor: http://home.kpn.nl/slagmole/spellendupliceren/g-beschouwing.htm

Hij schrijft daar onder meer dat er veel publicaties over Bigdeal zijn geweest. Maar er is niemand geweest die heeft kunnen aantonen dat er onvolkomenheden in het programma zouden zijn.

Begin dit jaar heb ik, zoals een aantal van jullie weten, mijn dupliceermachine gebouwd. Dat heb ik vooral gedaan om met bridgevrienden spellen na te kunnen spelen uit de Nederlandse competities. Wie dat eens wil proberen, mag bij mij aankloppen. Het is leerzaam als je je resultaat kunt vergelijken met die van de meesterklasse.  Die machine gebruik ik nu ook om de spellen voor de club te ‘zetten’ (is de kaarten te delen volgens een vaststaande verdeling). En ook deze spellen worden door Bigdeal gedeeld. Ik heb een kort filmpje gemaakt hoe het hele proces in zijn werk gaat. Als je hier klikt wordt het afgespeeld.

Na deze uiteenzetting wil ik niemand meer de woorden ‘gestoken spellen’ horen verzuchten.  Ik reken daar vanaf nu de somma van 1 consumptie voor. Verder, als iemand met eigen ogen wil zien hoe het werkt, nodig ik die graag bij mij thuis uit voor een demo of als hulpje om de spellen voor de dinsdag te zetten.

Vic Teeven