Groepsindeling

 

Momenteel is de B-groep erg groot, waarschijnlijk komen we boven de 24 paren uit, terwijl de  A-  en de  C-groep  juist erg klein worden. De technische commissie  is gemachtigd om bij grote scheefstand  in te grijpen.

 

De TC verwacht, dat met een eenmalige ingreep de huidige scheefstand niet in één week wordt rechtgetrokken.

 

De TC hanteert daarom voor de komende weken de volgende ingreep:

 

·         Paren degraderen uit de  A- of de B-groep, tenzij de groepsgrootte van respectievelijk de A- of de B-groep daardoor kleiner dan 14 paren wordt. Promoties naar de A- en de B-groep gaan altijd door.

 

·         Er kunnen maximaal 24 paren in één groep spelen.

 

·         Als na het meerekenen van de afmeldingen op een clubavond meer dan 24 paren in de A-groep spelen, gaan de onderste paren die minstens vier maal in de A-groep  gespeeld hebben, in de B-groep spelen. Het percentage dat ze behalen in de B-groep wordt met 3% verlaagd en wordt opgeteld  bij hun stand in de A-groep. Ze kunnen echter nooit minder dan hun gemiddelde over de laatste vier avonden krijgen.

 

·         Als na het meerekenen van de  afmeldingen op een clubavond  meer dan 24 paren in de C-groep spelen, gaan de bovenste paren die minstens vier maal in de C-groep  gespeeld hebben, in de B-groep spelen. Het percentage dat ze behalen in de B-groep wordt met 3% verhoogd en wordt opgeteld bij hun stand  in de C-groep. Ze kunnen echter nooit minder dan hun gemiddelde over de laatste vier avonden krijgen.

 

·         Als na het meerekenen van de afmeldingen op een clubavond  meer dan 24 paren in de B-groep spelen, gaan ofwel de bovenste paren of de onderste paren, die minstens vier maal gespeeld in de B-groep gespeeld hebben, spelen in de A-groep of C-groep. Het percentage dat ze behalen in de A- of C-groep wordt met 3% gecorrigeerd (in A 3% erbij, in C 3% eraf) en wordt opgeteld bij hun stand in de B-groep. Ze kunnen echter nooit minder dan hun gemiddelde over de laatste vier avonden krijgen.

 

·         Er moeten minimaal twaalf paren in een groep spelen.

 

·         Als na afmelding in een van de groepen minder dan twaalf paren overblijven, laten we, om tot een totaal aantal van twaalf paren te komen, uit de naburige groep die het grootst is, één paar overkomen. De score in hun eigen groep wordt dan ook gecorrigeerd volgens bovenstaande regels.

 

Het belangrijkste om te onthouden:

-          promoties gaan altijd door

en

-          speelt u in een andere groep, dan wordt uw score gecorrigeerd en wel zodanig dat uw gemiddelde gelijk blijft of omhoog gaat.  

De technische commissie