Bridgemate II

 

De nieuwe bridgemates zijn gearriveerd.  Het gebruik is een beetje anders dan van de oude bridgemates.

 

Heel handig om vooraf te weten:

·  Er zijn vier lege toetsen onder het scherm toegevoegd, de functie van de toetsen wordt aangegeven op het scherm. In de foto is de linkertoets (rode circel) de knop waarmee oost de ingevulde score accepteert.

·  Aan het begin van de avond vult u zelf in in welke lijn (A, B of C ) u speelt en aan welke tafel u begint (dus aan welke tafel u zit).

o   Dit kan pas nadat de bridgemates gestart zijn door de wedstrijdleider.

o   De bridgemate geeft duidelijk aan wat u moet doen. Let op: de lijnen (A,B,C) voert U in door cijfers ([1], [2], [3]), dit wordt duidelijk aangegeven op het scherm van de bridgemate.

·  Als een contract precies gemaakt is gebruikt u de = toets, [A=]. (Bij de oude bridgemates gebruikte u de C-toets.)

·  Vul NA de uitkomst meteen het te spelen contract, de leider en de uitkomst in, dit voorkomt fouten. (Na afloop is de aandacht van veel noordspelers meer bij het naspelen dan bij het invullen.)

 

Met bovenstaande informatie kunt zonder verdere uitleg al met de nieuwe bridgemates werken.

Maar…bent u nieuwsgierig of wilt u wat nieuwe handigheidjes leren kennen, dan vindt u hieronder een korte opsomming van een aantal andere verschillen. 

·         De bridgemate laat de namen van de spelers zien! Gebruik dit en controleer  VOORDAT u de kaarten inziet.

·         U vult in wie de leider wordt: noord en oost door éénmaal de knop [N/Z] of [O/W] in te drukken. Voor zuid en west drukt u tweemaal op deze knoppen.

·         U vult ook de uitkomst in door de kleur ([],[], [], []) gevolgd door een van de getallen [1] tot en met [10] of [A], [H], [V], [B].

·         Rechtsonder op het scherm ziet u het  knopje [scores] (op dezelfde plaats als waar in de foto [accept] staat). Nu kunt u door op deze knop te drukken zien wat U aan deze tafel op de reeds gespeelde spellen hebt ingevoerd (en dus kunt u dit ook gebruiken om op te zoeken of u een spel vergeten bent in te voeren).

·         De resultaten worden getoond als ‘frequentiestaat’,  dus als op een spel tweemaal 3SA-C is gespeeld door noord en viermaal 3 SA-C door zuid krijgt U niet zes keer een regel met 3SA-C, maar twee regels,  “2x 3SA N = +460” en “4x 3SA Z = +460”. Uw eigen score is vetgedrukt of van een pijl voorzien.

·         Aan het einde van de ronde laat de bridgemate ook nog zien aan welke tafel u en uw tegenstanders in de volgende ronde moeten gaan spelen.

·         BELANGRIJK! Druk aan het einde van de ronde op [JA] totdat de informatie van de volgende ronde verschijnt (Ronde, paarnummers en spellen). Als u dit niet doet, kunnen de spelers van de volgende ronde mbv het [scores]-knopje uw resultaten bekijken (gedurende 20 sec)!

·         Op de bovenste regel staat altijd het rondenummer, de paarnummers en de spelnummers. Dat is handig bij invoeren en controleren, u hoeft het paarnummer van uw tegenstanders niet op uw gidsbriefje op te zoeken. (Zie de rode rechthoek in de foto).

·         Bij het eerste spel moet u nog steeds zelf het spelnummer invullen, maar bij de volgende spellen laat de bridgemate het spelnummer al zien. U kunt het getoonde nummer alsnog veranderen, maar we raden u aan te spelen in de volgorde die door de bridgemate wordt aangegeven.

·         Na controle accepteert oost niet meer met de [JA] toets, maar met de [accept] toets. (Zie boven)

·         Rondpas kunt U invullen met de knop [PAS].  Gevolgd door [JA] (geen paarnrs etc nodig).