Max-cursisten bij Culbertson

 

U heeft het zich misschien wel eens afgevraagd: wat gebeurt toch in dat lokaal rechts van de grote zaal? Dat zal ik u uitleggen. De bridgecursus van Berry Westra op de TV bij omroep Max, heeft tot veel activiteit bij Culbertson geleid. Wat is er gebeurd?

 

Iedere dinsdagavond: van 19.00 tot 20.00 vangen een aantal cursisten op bij Culbertson in een aparte zaal. Onze gedachte was om ze wat meer achtergrondinformatie te verstrekken over hetgeen wat besproken is gedurende de uitzending van de week ervoor. Het is gratis, en ze krijgen er koffie of thee bij.

 

Het animo hiervoor was groot: maar liefst 22 personen kwamen op het aanbod af. De Technische Commissie van Culbertson heeft zich toen beraden hoe ze dit verder aan zouden pakken. Immers, als de interesse zo groot is moeten we er wat mee doen.

 

In overleg met het bestuur hebben we besloten om een aparte cursus van 10 lessen voor ze te organiseren op een heel specifieke wijze. Dat aanbod zag er als volgt uit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het blijkt een echt feestprogramma voor alle betrokkenen te zijn. In de tiende les gaan we evalueren: hoe verder? Gaan we nog een tweede cursus organiseren of laten we de cursisten instromen in een aparte lijn op de gewone speelavond van Culbertson.

 

Hulde aan Culbertson, dat dit mogelijk heeft gemaakt!

 

Hulde aan de leden van Culbertson, die dit alles gratis doen voor hun club!

 

Luit Kelfkens