SPEL van de maand januari: MERRIMAC

 

 

Een bridgecoup is een speelwijze die tegen je intuïtie indruist, maar die uiteindelijk toch een positieve uitwerking heeft, bijvoorbeeld doordat door jouw ‘vreemde’ speelwijze de communicatie van de leider wordt verbroken.

 

Tijdens de Spaans-Amerikaanse oorlog, die, zoals we allemaal wel weten, plaatsvond in 1898, werd er hevig gevochten op en rond Cuba. Een deel van de Spaanse vloot lag voor anker in de natuurlijke haven van Santiago, aan de zuidwestkust van het eiland. Zowel op zee als op het land woedden er gevechten. De Amerikaanse marinestaf besloot om te proberen de haven van Santiago te blokkeren door op de smalle toegangsroute een eigen schip tot zinken te brengen. De Spaanse schepen zouden dan de haven niet meer kunnen verlaten en als ratten in de val zitten.

 

N191804.jpg

 

Op 2 juni 1898 voer de stomer Merrimac, een vrij nieuwe vrachtvaarder, oorspronkelijk gebouwd om steenkool te transporteren, maar kort voor de oorlog overgenomen door de Amerikaanse marine, met acht vrijwilligers aan boord naar de ingang van de haven. De bedoeling was om het daar tot zinken te brengen. Het schip kwam onder zwaar Spaans vuur te liggen, waardoor de stuurinstallatie onklaar raakte en het schip niet in de juiste positie kon worden gemanoeuvreerd.

 

Uiteindelijk werd het door Spaanse oorlogsschepen tot zinken gebracht, zonder dat het de toegang tot de haven blokkeerde. De acht bemanningsleden werden door de Spanjaarden gered en als krijgsgevangenen vastgezet. Na het einde van de oorlog, een maand later, toen de Spanjaarden uiteindelijk in de pan waren gehakt, werden ze vrijgelaten en in Amerika als helden ontvangen.

 

Hoewel de opzet, de blokkade van de haven, dus totaal mislukte, is er in het bridge een coup naar de boot genoemd, inderdaad de Merrimac-coup. De speelwijze (van de verdediging) is er op gericht om de communicatie van de leider te blokkeren door een slag op te offeren (meestal een koning) die daarna met rente wordt teruggekregen.

 

Viertallencompetitie, zitting 8, 4 februari, spel 14 (Oost deler, niemand kwetsbaar)

 

s B8

h A1075

d  HVB108

c  103

 

                                               s 963                                                  s A10

                                               h B983                                               h H42

d A54                                                   d 762

                                               c B85                                                  cAH742

 

s HV7542

h V6

d 93

c V96

 

 

Na een 1c-opening van oost eindigden NZ in een 3-contract. Ik besloot als West niet met klaveren uit te komen, maar om te proberen om klaverenaftroevers in noord te voorkomen startte ik met een kleine troef. Jan op de oostplaats nam de gespeelde B met het aas en dacht even goed na.

Uit het biedverloop was duidelijk geworden dat zuid een zeskaart schoppen had, dus als hij ook A zou hebben maakt het nu allemaal niet veel meer uit (in viertallen gaat het immers vooral om het down spelen van de leider, overslagen zijn veel minder belangrijk).

 

Jan ging er dus van uit dat west A had. Zolang A op tafel ligt heeft zuid de gelegenheid om de ruitenkaart op tafel te ontwikkelen. Dat aas moest dus weggespeeld worden voordat de ruiten hoog waren en daarom speelde Jan harten na. Een kleine harten zou niet werken, omdat zuid dan de vrouw kan leggen. Daarom legde Jan H op tafel: de Merrimac Coup.

 

Hoewel het lijkt dat zuid een slag extra krijgt (hij verliest geen hartenslag meer) is hij in werkelijkheid op slag vrijwel kansloos. Hij speelde nog wel H na (klaveren was beter geweest, maar zuid is niet helderziende), maar omdat Jan via het eerst spelen van 2 een driekaart kon aangeven, weigerde ik de eerste ruitenslag, nam de tweede en speelde harten na.

 

 Zuid kon nooit meer aan tafel komen, moest dus ook de klaveren uit de hand spelen en verloor zo 1 schoppen, 1 ruiten en 3 klaverenslagen.

 

Als ik met klaveren zou zijn gestart zou zuid het contract zonder al te veel moeite hebben gemaakt. Bij hartenstart is hij onmiddellijk kansloos.

 

 

In de praktijk scoorde 3 gemaakt 1 IMP winst voor NZ, terwijl 3 -1 4 IMP winst voor OW opleverde.

 

Barteld de Ruiter