Van de redactie

Beste lezers van Culbertson Troeven Online. Hoewel het weer er niet erg toe uitnodigt om achter de computer teksten over bridgen te gaan lezen – het is eerder weer om buiten te bridgen – is hier toch weer een nieuw nummer van CTO. We hebben voor u het volgende in de aanbieding.

Joost en Yde schreven een kort verslag over de Paasdrive. Luit legt ons uit wat er toch in het zaaltje naast de ingang gebeurt als we aankomen op dinsdagavond. Zoals al een tijdje gebruikelijk, vergast Barteld ons weer op een prachtig spel van de maand met bijbehorend verhaal. En Karen heeft Piet en Piet aan een kruisvuur van vragen onderworpen. Naar aanleiding van onze laatste redactievergadering klom Frank in de pen en maakte een gedicht. Wat u daaruit kunt concluderen wat wij tijdens zo’n vergadering doen …

In dit nummer ook een In Memoriam voor Tineke Versteeg

Omdat we als redactie heel weinig ‘zien’ hoe en of u CTO leest, stellen we die vraag nu maar gewoon: Stelt u het op prijs om een keer of zes per seizoen een mailtje te krijgen met een verwijzing naar de website? Leest u dan ook wat we daar voor u klaarzetten? We vinden het zelf heel leuk om elke keer weer allerlei informatie te verzamelen en stukjes te schrijven, maar desalniettemin horen toch ook graag van u of u daar prijs op stelt. Dus laat ons iets weten via redactie @culbertson.nl

De redactie