Bridgen met Berry

U speelt bij Culbertson mee in de viertallencompetitie en op de tweede avond krijgt u als west op spel 10 de volgende kaarten in handen (oost gever, allen kwetsbaar):

https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gifAHVB42
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/heart.gifA8
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/diamond.gif9
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/club.gifV864

Op het moment dat u de kaarten hebt opgeraapt, ziet u in uw linker ooghoek dat u gezelschap hebt gekregen: iemand is naast u aangeschoven om het spel mee te maken. U werpt een vluchtige blik naar links en uw adem stokt even in uw keel: U kent die persoon. U heeft dat hoofd vanmiddag nog op de omslag van uw bridgebijbel zien staan, toen u nog even snel de laatste inzichten in de dwangposities doornam.


BERRY WESTRA! De ex-wereldkampioen, die maandelijks in zijn eentje vrijwel het hele bondsblad volschrijft. De grote Berry zit naar uw bieden en afspelen te kijken! Meteen beginnen uw handen licht te trillen, maar u weet dat te onderdrukken. Waarom zit Berry hier? Dit moet wel een bijzonder spel zijn, hopelijk kunt u uw zenuwen onderdrukken en er iets moois van maken. Niemand aan de tafel schenkt verder enige aandacht aan de aanwezigheid van de crack en oost en zuid hebben hun paskaartje al neergelegd voordat u goed en wel helder kunt denken. U opent bescheiden 1https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gif, noord past ook, en uw partner verhoogt tot 2https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gif. Qua punten zou u nu 3https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gif moeten bieden, maar de verdeling is zo mooi dat 3https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gif onderboden is: u hebt bij uw partner niet veel nodig om de manche te kunnen maken. U besluit daarom 4https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gif te bieden. U kunt zich ook niet goed voorstellen dat Berry bij dit spel komt kijken als het slechts om een deelscore gaat.

Noord komt na enig nadenken uit met https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/heart.gif2 en uw partner legt zijn hand op tafel:

https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gif1053

https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/heart.gif754

https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/diamond.gifA864

https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/club.gifH73

 

https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gifAHVB42

https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/heart.gifA8

https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/diamond.gif9

https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/club.gifV864

 

Goed dat U 4https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gif geboden hebt. Partner zou op 3https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gif zeker hebben gepast en 4https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gif zit er zeker in met een harten- en twee klaverenverliezers. https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/heart.gif2 loopt via de https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/heart.gif4 op tafel en de https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/heart.gifV bij zuid naar uw hand en u neemt met https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/heart.gifA. Binnen een seconde hebt u https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gifA in uw handen om de troeven te trekken. Dan hoort u naast u een heel zacht kuchje, zo zacht dat de anderen aan tafel het zeker niet hebben gehoord. Berry! Haastig stopt u https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gifA weer tussen uw kaarten. Wat heeft dit te betekenen? Was uw analyse van het spel, als dat al zo genoemd mocht worden, toch iets te snel? U kijkt nu iets grondiger naar het spel. De hartenverliezer lijkt onvermijdelijk, ruiten- en schoppenverliezers zijn er niet, dus het gaat verder om de klaverenkaart. Zit daar een addertje onder het gras? Wacht eens even, als de troeven niet twee-twee zitten zullen er na het troeven trekken op tafel geen troeven meer liggen. Als dan ook nog de klaveren niet rond zitten, dan loopt u de kans dat u drie klaverenslagen verliest, bijvoorbeeld als noord https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/club.gifAB109 in handen heeft: u speelt dan een kleine klaveren naar de https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/club.gifV. Die houdt weliswaar, maar noord blijft met https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/club.gifAB10 achter uw https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/club.gifH zitten: 1 down!

U moet dus geen troeven trekken, maar proberen de vierde klaveren op tafel te troeven. Dus een klaverenslag maken, twee weggeven en een klaverenslag troeven. U beseft dat zoiets heel goed mogelijk is omdat https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gif10 op tafel ligt, die hoger is dan alle troefkaarten bij de tegenstander. U loopt hierbij nauwelijks risico, de speelwijze lijkt bijna 100%. Dat is tenminste een redelijk grondige analyse. U moet natuurlijk wel direct klaveren spelen, omdat de tegenstanders anders telkens troef kunnen inspelen als ze met klaveren aan slag komen en dan is de troevenvoorraad op tafel verdwenen op het moment dat u daar nog een troef nodig hebt.

Behoedzaam pakt u https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/club.gif4 uit het spel en, inderdaad, deze keer geen kuchje. U legt de kaart op tafel, noord speelt klein, u speelt de https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/club.gifH op tafel, en die houdt. Stap 1 is gezet: u hebt uw Klaverenslag al gemaakt. Verder is het simpel: u speelt een kleine klaveren van tafel, zuid bekent en u speelt een kleintje. Noord kan tenslotte https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/club.gifAx hebben gehad en in dat geval zit er misschien zelfs een overslag in. Noord neemt echter met de https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/club.gifB en speelt troef na. Die neemt u (natuurlijk) in de hand, want de https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gif10 moet op tafel blijven liggen. Vervolgens speelt u weer een klaveren en u ziet (met enige trots bijna) dat ze inderdaad niet drie-drie hebben gezeten. Noord neemt uw slag en speelt klaveren na, om zijn partner mogelijk een aftroever te geven. Dat laat u natuurlijk niet gebeuren. U troeft met de https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gif10 op tafel en de rest is kinderspel. U geeft alleen nog een hartenslag af.

U sluit even uw ogen om van het moment te genieten en u voelt een schouderklopje op uw linkerschouder. Glimlachend slaat u uw ogen op, maar u ziet niemand. Berry is even snel en raadselachtig verdwenen als hij is verschenen.

EPILOOG

Hebt u het spel ook zo gespeeld? Ik zag het gevaar van een derde klaverenverliezer en speelde het spel zoals hierboven is vermeld en ik voelde me zeer tevreden met het resultaat.

Tot ik merkte dat vrijwel iedereen in dit spel tien slagen had gemaakt. Een beetje een tegenvaller. Dit was namelijk het hele spel:

Spel 10
O/A

https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gif7
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/heart.gifB932
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/diamond.gif10532
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/club.gifAB52

 

https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gifAHVB42
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/heart.gifA8
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/diamond.gif9
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/club.gifV864

N

W

O

Z

https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gif1053
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/heart.gif754
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/diamond.gifA864
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/club.gifH73

 

https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gif986
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/heart.gifHV106
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/diamond.gifHVB7
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/club.gif109

 

Als u eerst troef had getrokken (die zitten inderdaad niet twee-twee) en daarna pas klaveren had gespeeld: geen probleem. Zuid heeft https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/club.gif10-9 doubleton en dat maakt een groot verschil. Als u nu een klein klavertje naar de https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/club.gifH speelt, valt daar de https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/club.gif9 onder en als u dan een kleine klaveren naar uw hand speelt valt vervolgens de 10. U legt de https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/club.gifV, noord neemt met https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/club.gifA maar noord-zuid kunnen dan nog maar een extra klaverenslag maken: uw https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/club.gif8 wordt hoog.

Dus ook als u eerst de troeven had getrokken had u het spel eenvoudig kunnen maken. Al dat denkwerk voor niks.

Maar dat schouderklopje was u misgelopen.

https://ontdekmediaplaza.files.wordpress.com/2011/02/schouderklopje.jpg

Scorekaart:

4 x 4https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gif-1 (-11 IMPs voor oost-west)

3x 3https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gif+1

3x 2https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gif+3 / 3https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gif+2

10x 4https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gifC (+5 IMPs voor oost-west)

2x 4https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/images/spade.gif+1

 

Barteld de Ruiter