1.

1§-1¨
1©-1ª

Forcing? Hoeveel schoppens heeft oost?

 
2.  

Mag de 4e kleur op een waardeloze doubleton worden geboden?

 
3.  

Is de 4e kleur Mancheforcing?

 
4.  

Is de 4e kleur ook forcing in een gepaste hand?

 
5.  

Wanneer mag men de 4e kleur verhogen?

 
6.  

Kan de 4e kleur niet reëel zijn als de partner reverse heeft geboden?

 
7.  

Kan de 4e kleur niet reëel zijn als de partner een jump-forcing heeft gedaan?

 
8.

1§-1SA

Omschrijf type kaart.

 
9.

1©-4©

Omschrijf type kaart.

 
10.

1©-2§
2¨-4©

Omschrijf type kaart.

 
11.

1©-2§
2¨-2ª
....-4©

Omschrijf type kaart.

 
12.

1©-2§
2SA-4©

Omschrijf type kaart.

 
13.

1©-2§
2SA

Hoe sterk is 2SA?

 
14.

1©-2§
3SA

Hoe sterk is 3SA?

 
15.

1©-2§
2SA-3©

Omschrijf de hand.

 
16.

1©-2§
2¨-3©

Forcing?

 
17.

1§-1ª
1SA-3§

Forcing?

 
18.

1©-2§
4§

Forcing? Omschrijf type kaart.

 
19.

1§-1ª
2¨

Forcing? Zo ja, tot welk niveau?

 
20.

1©-2§
2ª

Is 2ª Mancheforcing?

 
21.

1¨-3§
3©

Hoe sterk?

 
22.

1©-1ª
3©

Forcing?

 
23.

1©-2§
3©

Forcing?

 
24.

1©-1ª
3©-3ª

Forcing?

 
25.

1ª-1SA
3§

Mancheforcing?

 
26.

1©-2¨
3¨-3©

Forcing? Omschrijf type kaart.

 
27.

1©-3§
3SA

Omschrijf type kaart.

 
28.

1©-2§
2©-3§

Inviterend of sign-off?

 
29.

1©-2§

Wat zijn de minimale vereisten voor dit bod?

 
30.

1©-2§
2¨

Rondeforcing?

 
31.

1§-1©
2§-2¨

Rondeforcing?

 
32.

1§-1©
2§-3ª

Mancheforcing?

 
33.

1§-1©
2§-3©

Forcing?

 
34.

1¨-1ª
2¨-3§

Mancheforcing of rondeforcing?

 
35.

1¨-1ª
2©-2ª

Forcing?

 
36.

1¨-1ª
2©-2SA

Hoe sterk is 2SA? Forcing?

 
37.

1¨-1ª
2©-3ª

Forcing?

 
38.

1¨-1ª
2©-3©

Forcing?

 
39.

1¨-1ª
2©-4©

Sterker of zwakker dan 3©?

 
40.

1©-2§
2ª-2SA

Forcing?

 
41.

1§-1©
2SA-3§

Forcing?

 
42.

1§-1©
2SA-3§

Wat is 3§?

 
43.

1§-1©
3SA

Omschrijf type kaart.

 
44.

1§-1©
3ª

Wat betekent 3ª?

 
45.

1§-1©
4©

Omschrijf type kaart.

 
46.

1§-3©
4§

Wat betekent 4§?

 
47.

1©-3ª

Wat betekent 3ª?

 
48.

1ª-4©

Wat betekent 4©?

 
49.

1©-2¨
3ª

Wat betekent 3ª?

 
50.

1©-2¨
4§

Wat betekent 4§?

 
51.

1¨-2ª
2SA-4ª

Omschrijf type kaart.

 
52.

1¨-1©
2SA

Kan opener een 4-krt ªhebben?

 
53.

1¨-1©
2SA-3ª

Belooft dit een 5-krt ©?

 
54.

1¨-1©
2SA-3§

Als opener een 4-krt ª en een 3-krt © heeft, wat prevaleert dan? 3© of 3ª?

 
55.

1¨-1©
2SA-3§
3©-3ª

Omschrijf type kaart van de Antwoordende Hand.

 
56.

1§-1©
2SA-3©

Inviterend of sign-off?

 
57.

1§-1ª
3¨

Omschrijf type kaart.

 
58.

1©-2©
2SA

Hoe sterk?

 
59.

1©-2©
3§

Long-, short- of help suit trial?

 
60.

1©-3SA

Wat betekent 3SA? Forcing?

 
61.  

Met 5-krt § en 5-krt ª open je altijd 1§ of niet? Zo nee, wanneer dan niet?

 
62.

1©-1ª
2§-2¨
2SA

Hoe sterk is 2SA? Mag AH passen?

 
63.  

3§/3¨-opening in 1e en 2e hand: wat zijn de vereisten (kw./n.kw.)

 
64.

1©-2§
3SA-4§

Sterk of zwak?

 
65.

1SA-4SA

Blackwood of kwantitatief?

 
66.

1SA-2§
2¨-3§

Wat betekent 3§?

 
67.

1SA-2§
2©-3¨

Wat betekent 3¨?

 
68.

1SA-3§

Omschrijf type kaart.

 
69.

1SA-3©

Forcing?

 
70.

1SA-2§
2¨-3©

Forcing?

 
71.

1©-1ª
1SA-3©

Omschrijf type kaart. Forcing?

 
72.

1ª-3§
4ª

Omschrijf type kaart.

 
73.

1§-1ª
4©

Wat betekent 4©?

 
74.

1§-1ª
3©

Omschrijf type kaart.

 
75.

1SA-2¨

Transfer? Zo nee, dan ...... ook na doublet?

 
76.

1SA-2¨
2©-2ª

Omschrijf type kaart. Forcing?

 
77.

1SA-2¨
2©-3§

Forcing?

 
78.

1SA-2§
2¨-2©

Omschrijf type kaart.

 
79.

1SA-2SA

Wat betekent 2SA?

 
80.

1SA-2§
2SA

Wat betekent 2SA?

 
81.

1SA-2§
3§

Wat betekent 3§?

 
82.

2SA-3§
3¨

Wat betekent 3¨?

 
83.

2SA-3§
3©-4§

Wat betekent 4§?

 
84.

2SA-3¨

Transfer? Flint?

 
85.

2SA-3¨
3ª

Wat betekent 3ª?

 
86.

2SA-3¨
3©-3ª

Omschrijf type kaart.

 
87.

2SA-3§
3¨-3ª

Omschrijf type kaart.

 
88.

2§-2¨
3SA-4§

Wat betekent 4§? Als het stayman is, wat biedt opener dan met 2 hoge vierkaarten?

 
89.

2SA-3§
3SA

Wat betekent 3SA?

 
90.

2§-2¨
3SA-4¨

Wat betekent 4¨?

 
91.

2§-2¨
3SA-4©

Wat betekent 4©?

 
92.

1©-3©
4§

Is 4§ kleur of cuebid? In het laatste geval: is het een 1e controle of kan het een 2e controle zijn? Ontkent het een ª-controle (1e of 2e)

 
93.

4©-4ª

Wat betekent 4ª?

 
94.

4©-5§

Wat betekent 5§?

 
95.

1©-2©
3©

Omschrijf type kaart?

 
96.

2©SF

Mag AH passen?

 
97.

2§-2¨
3©

Wat geeft 3© aan?

 
98.

2§-2ª

Wat zijn de vereisten voor dit bod?

 
99.

2§-2SA

Hoe sterk is 2SA?

 
100.

2§-3©

Omschrijf type kaart.

 
101.

2§-3SA

Betekenis? Hoe sterk?

 
102.

2©SF-2ª

Wat zijn de vereisten voor dit bod?

 
103.

2©-3©

Wat zijn de vereisten voor dit bod?

 
104.

2©-4©

Wat zijn de vereisten voor dit bod?

 
105.

1©-p-p-1SA

Hoe sterk is 1SA?

 
106.

1§-p-p-1SA

Hoe sterk is 1SA?

 
107.

1©-p-p-dbl-
p-2§-p-2SA

Hoe sterk is 2SA?

 
108.

1©-p-p-2SA

Wat betekent 2SA?

 
109.

1©-p-p-2§

Wat betekent 2§?

 
110.

1SA*-dbl

*13-15 Hoe sterk is "doublet"? Schets type kaart.

 
111.

1SA*-dbl

*15-17 Hoe sterk is "doublet"? Schets type kaart.

 
112.

1SA*-p-p-dbl

*13-15 Hoe sterk is "doublet"? Schets type kaart.

 
113.

1SA*-p-p-dbl

*15-17 Hoe sterk is "doublet"? Schets type kaart.

 
114.

1§-dbl-1¨/©/ª

Rondeforcing of sign-off?

 
115.

1¨-dbl-2§

Sign-off of rondeforcing?

 
116.

1§-dbl-2©

Omschrijf type kaart.

 
117.

1§-dbl-2SA

Wat betekent 2SA?

 
118.

1©-dbl-rdbl-p
2§

Omschrijf type kaart opener.

 
119.

1©-dbl-rdbl-p
p-1ª-dbl-p
2§

Omschrijf type kaart opener.

 
120.

1¨-1ª-dbl

Wat geeft het doublet aan?

 
121.

1¨-2§-dbl

Wat geeft het doublet aan?

 
122.

1¨-1ª-2©

Forcing?

 
123.

1¨-1ª-2§

Forcing?

 
124.

1¨-1ª-dbl-2ª
3©

Geeft 3© overwaarde aan?

 
125.

1©-dbl-2©-dbl

Wat geeft het 2e doublet aan?

 
126.

1©-dbl-3©-dbl

Wat geeft het 2e doublet aan?

 
127.

1©-dbl

Welke eisen stel je aan het doublet?

 
128.

1©-1SA-2§/¨

Forcing?

 
129.

1©-1SA-dbl-p
p-2§-2¨

Forcing?

 
130.

1©-1SA-dbl-p
p-2§-p-p

Mag opener met een minimaal spel passen?

 
131.

1§-p-p-2ª

Typeer dit bod.

 
132.  

Als je een zwakke sprongvolgbiedingen speelt, is er dan verschil met een 2ª-volgbod in de directe positie?

 
133.

1¨-dbl-p-2¨

Mancheforcing?

 
134.

1¨-dbl-p-1SA

Hoe sterk?

 
135.

1¨-dbl-p-2SA

Hoe sterk?

 
136.

1¨-dbl-p-2©

Hoe sterk? Mag het een 4-krt zijn?

 
137.

1¨-dbl-p-1©
p-2©

Hoe sterk is 2©?

 
138.

1¨-dbl-p-1©
p-3©

Hoe sterk is 3©?

 
139.

1¨-dbl-p-1©
p-1SA

Hoe sterk is 1SA?

 
140.

1¨-dbl-p-1©
p-2SA

Hoe sterk is 2SA?

 
141.

1¨-dbl-rdbl-1SA

Hoe sterk is 1SA?

 
142.

1¨-dbl-rdbl-1©

Hoe sterk is 1©?

 
143.

1¨-dbl-rdbl-2§

Omschrijf type kaart.

 
144.

1ª-dbl-2ª-dbl

Wat betekent het 2e doublet?

 
145.

1©-1ª -p-2¨

Is 2¨ rondeforcing en belooft het schoppensteun?

 
146.

1©-1ª -p-3¨

Mancheforcing of rondeforcing?

 
147.

1©-1ª -p-1SA

Hoe sterk is 1SA?

 
148.

1©-2§ -p-2SA

Idem voor 2SA.

 
149.

1¨-1ª -p-2ª

Hoe sterk is 2ª?

 
150.

1¨-1ª -p-3ª

Barrage of inviterend?

 
151.

1©-p-2©-2ª
3©

Overwaarde of competitief

 
152.

1§-dbl-rdbl-2§

Wat betekent 2§?

 
153.

1§-1ª-dbl*-rdbl

(*straf) Wat betekent redoublet?

 
154.

1§-p-1ª-2§

Wat betekent 2§?

 
155.

1§-p-1ª-2ª

Wat betekent 2ª?

 
156.

1©-p-1ª-1SA

Wat betekent 1SA? Wat is het verschil met een doublet?

 
157.

1§-2SA

Wat betekent 2SA?

 
158.

1©-dbl-2©-p
p-2SA

Wat betekent 2SA?

 
159.

1ª-dbl-2ª-2SA

Wat betekent 2SA?

 
160.

4©-dbl

Wat is het karakter van het doublet?

 
161.

4ª-dbl

Is er verschil met 160?

 
162.

4ª-4SA

Wat betekent 4SA?

 
163.

1SA-2ª-3§

Is 3§ forcing?

 
164.

1SA-2ª-3©

Is 3© forcing?

 
165.

1¨-1SA-p-2§

Wat betekent 2§?

 
166.

1¨-1SA-p-2¨

Wat betekent 2¨?

 
167.

1©-1ª -4©-4ª
4SA-5ª-dbl

Wat betekent het doublet?

 
168.

1©-3§ 4SA-6§

Wat betekent pas? Wat zou een doublet aangeven?

 
169.

3SA

Wat geeft deze opening aan?

 
170.

1¨-1ª -dbl* -2ª
dbl

(*neg) Wat betekent het 2e doublet?

 
171.

1¨-p-1ª -p
2§-p-2© -dbl
rdbl

Wat geeft het redoublet aan?

 
172.

1¨-p-1ª -p
2§-p-2© -dbl
2SA

Wat geeft 2SA aan?

 
173.

1¨-1© -1ª-2§
2©

Wat betekent 2©?

 
174.

1SA-p-3SA-dbl

Wat start je met:
ª9765
©BT95
¨74
§B73

 
175.

1©-2§ -2¨-p
2SA-p-3SA-dbl

Met welke kleur moet de 2§-bieder starten?

 
176.

1¨-1© -1ª-2§
2SA-p-3SA-dbl

Met welke kleur moet de 1©-bieder starten?

 
177.

2©*-2SA

(*zwak) Wat betekent het 2SA-volgbod?

 
178.

2©*-p-p-2SA

(*zwak) Wat betekent 2SA?

 
179.

2©*-p-p-dbl
p-2ª

(*zwak) Wat is de maximale kracht van het 2ª -bod?

 
180.

2©*-3SA

(*zwak) Schets type kaart.

 
181.

1©-1SA
2§-2ª

Wat betekent 2ª?

 
182.

1ª-1SA
3©-4¨

Wat betekent 4¨?

 
183.

1ª-2§
2©-4§

Schets type kaart.

 
184.

1©-2§-2¨

Forcing?

 
185.

1©-2§-2ª

Forcing?

 
186.

1¨-3¨

Omschrijf het 3¨-bod.

 
187.

2¨*-dbl

(*multi) Wat betekent het doublet?

 
188.

2¨*-2©

(*multi) Wat betekent het 2©-volgbod?

 
189.

1SA-p-2¨-dbl

Wat betekent het doublet? Schets een kaart.

 
190.

1SA-p-2¨-2©

Wat betekent 2©?

 
191.

1§-1SA

Wat bied je met:
ªHT5
©AT
¨H974
§T954

 
192.

1©-p-2©-p
p-2ª-p-p
3©-p-p

Wat bied je met:
ªAB65
©B65
¨HVT4
§74

 
193.

1§-p-1¨-1ª

Wat bied je met:
ªVB5
©H74
¨B54
§AV43

 
194.

1§-1ª
4ª-4SA
5©-5SA*

(*Grand Slam Try) Wat bied je met:
ªAV65
©A4
¨H6
§HBT54
Of bied je na 4SA geen 5© maar iets anders?