Procedure niet-afmelden

Het voorbereiden van de speelavond vergt van de wedstrijdleider de nodige aandacht.
Om een en ander soepel te laten verlopen en op tijd het spelen te kunnen aanvangen,
is het een must om tijdig de afmeldingen via het centrale meldpunt (Gerdie Ghijssen) door te geven.
Dit geldt met name voor de avonden in de parencompetitie en de topintegraalcompetitie.

In het verleden is het gebleken dat de afmeldingsplicht niet door eenieder werd opgevolgd.
Dit heeft voor het gehele deelnemersveld de nare consequentie dat de speelavond te laat een aanvang neemt,
omdat de wedstrijdleiding op het laatste moment genoodzaakt is om de indeling te wijzigen en
dat ook de kastjes op tafel opnieuw geinitialiseerd dienen te worden.

Om aan de afmeldingsplicht opvolging te geven is besloten om bij verzuim hiervan
een negatieve score-correctie toe te passen van 5% op de behaalde score
op de eerstvolgende speelavond dat er parencompetitie dan wel topintegraalcompetitie plaats vindt en
het verzuimende paar deelneemt.

Voorbeeld een paar meldt niet af en de eerstvolgende parenavond halen ze 53%. Dit wordt gecorrigeerd naar 48%.

De reden voor het niet tijdig afmelden is ter beoordeling van de wedstrijdleiding.