BUTLER-TACTIEK

1) Deelscores

Het 3 niveau is voor de tegenstanders d.w.z. ga niet 3 bieden als je niet verwacht dat te maken. Het enige waar je aan moet denken is hoe krijg ik een plusscore, niet hoe groot is die plus.

2) Manches bieden

Kwetsbaar : 10 tegen 6

Niet kwetsbaar 6 tegen 5

Bij twijfel biedt de kwetsbare manche 38% kans is voldoende.

Een niet kwetsbare manche moet 50% kans hebben.

3) Het vijfniveau

Het vijfniveau is voor de tegenstanders. Een contract op 5 niveau is al bijna slem en je kunt jezelf maar beter niet down bieden.

N/NZ

Noord oost zuid west
1 1 3 3
4 pas pas 4
pas pas ?  

xx HTxxx HBx Axx

Noord's pas op 4 is natuurlijk forcing, je moet nu doubleren want 5 is niet zeker: neem de zekere plus. Je contract moet voor zo'n 80% zeker zijn om 5 te bieden.

4) Klein slem bieden

Een klein slem moet 50% kans hebben.

Een scherp klein slem alleen bieden als je achter staat of als de tegenstanders veel sterker zijn.

5) Groot slem bieden

In principe bied je geen groot slem.

Biedt alleen groot slem als je zeker 13 slagen kan tellen !!

Als je down gaat verlies je ook als de tegenstanders in 4 of 5 blijven hangen.

Dus dat kost kwetsbaar 26 imps namelijk de 13 die je had gewonnen als je in klein slem had gezeten, plus de 13 die je nu verliest omdat je geen manchepremie krijgt. Als de tegenstander slechts de manche biedt verdien je door groot slem te bieden maar 4 imps meer dan met klein slem.

1)wij 7 c zij 4+3

2)wij 6+1 zij 4+3

Het verschil tussen 1 en 2 is maar 4 imps

Een groot slem dient 68% kans te hebben.

6) Redbiedingen

Wat win je door te redden:

300 tegen 420

500 tegen 620

De winst is 120 dus 3 imps.

Als echter de manche er niet in zit dan verlies je 12 imps.

Van de 4 keer moet je dus 3 keer gelijk hebben. Dus redden is niet echt verstandig.

7) Doubleren

- Het doubleren van een manche

Manches 4 tegen 2 vrijwel geen winst.

Als de tegenstander in een hopeloze 4 zit bijv 4 -1 dan zitten je partners daar niet in.

Niet kwetsbaar is dat 140+50 = 190

tegen 140+100 =240

Verschil = 50 winst = 2 imps

Niet kwetsbaar

4 C = 420

4! C= 570

Verschil = 150 verlies = 4 imps

-Doubleren of zelf de manche bieden ?

Ga voor de zekerste plusscore niet de grootste plusscore.

Biedt een zekere manche.

Afhankelijk van de kwetsbaarheid.

Als wij kwetsbaar zijn en zij niet en wij hebben een zekere manche dan moet je niet doubleren.

Ga voor de zekere plus biedt geen twijfelachtige manche doubleer in dat geval de tegenstander.

-Doubleren van deelscores in een competitief biedverloop

noord - oost - zuid - west

1  - 2  - 2 - 3

3  - ???

Bij een parenwedstrijd is dit al snel een doublet bij butler is dit su´cide.

Kwetsbaar:

Aan de andere tafel: 3 -1 = -100

Jullie : 3!-1 = +200

jullie winst +100 met doublet : winst 3 imps

zonder doublet : verlies 0 imp

Het doubleren levert 3 imps op.

Wordt 3 gemaakt dan

aan de andere tafel 3 c = -140

jullie 3!c = -730

jullie verlies 590

12 imps verlies

Kwetsbaar moet je 3 v/d 4 (75%) keer gelijk hebben

Niet kwetsbaar nog vaker 9 v/d 11 (82%) !!

DOUBLEER GEEN DEELSCORES

-Doubleren voor een start

Doublet op sans biedingen.

noord zuid

1 - 1

1sa - 3

3sa

Zowel noord als zuid zijn gelimiteerd, ze hebben maximaal 25 punten.

Partner mag uitkomen doubleer met:

xx HVB10 Axx xxxx

Een doublet op sans vraagt aan partner start 1e kleur v.d. dummy.

3sa! c  = kost 4 imps

3sa! -1= wint 11 imps als 3sa aan de andere tafel gemaakt wordt.

Als het contract 1 v.d. 3 keer hierdoor down gaat win je al nl verlies 2x4 imps = 8

winst 1x11 imps= 11

Doublet als de bieding gaat 1 sans 3 sans betekent partner ik heb een dichte kleur.

Doublet op slembiedingen

Zo'n doublet vraagt om een ongebruikelijke start en verbiedt een troefstart:

noord zuid

1 - 2

3 - 3

4 - 6

Een doublet vraagt om - of start (je kunt ook altijd vragen om de 1e kleur v/d dummy dan moet je starten)

noord zuid

1 - 2

3 - 3

4 - 6

Een doublet verbiedt troefstart, de start ligt voor de hand dus je moet of starten, kies je langste kleur partner heeft vermoedelijk een renonce.

Vooral bij scherpe slems werkt zo'n doublet uitstekend.

De kansen zijn dan 22 tegen 1 van de 22 keer hoef je dus maar 1 keer succes te hebben.

8) Het redoublet

Het redoubleren van deelscores is nauwelijks interessant:

2 imps winst tegen 2 verlies .

Het redoublet wordt bij butler kanstechnisch beter naarmate het contract hoger is, vanaf een manche wordt het interessant. Vooral niet kwetsbaar een aanrader. De redoublet verdubbelt nog eens het aantal punten van de slagen:

Drie sans niet kwetsbaar = 300 manchepremie + (40+30+30=100) voor de slagen. Dus 400 punten.

Drie sans niet kwetsbaar gedoubleerd = 300 manchepremie + 2x(40+30+30) = 200 voor de slagen en + 50 voor de belediging.

Dus 550 punten.

Drie sans niet kwetsbaar geredoubleerd = 300 manchepremie +

4x(40+30+30) = 400 voor de slagen + 50 voor de belediging. Dus 750 punten.

Hoe meer slagen en hoe beter de slagen beloond worden hoe beter de redoublet is.

Qua punten ziet het er zo uit de beloning wordt steeds beter:

3sa -> 5 /5 -> 4 /4/6 /6 -> 4sa -> 7 /7 -> 5 /5 -> 5sa -> 6 /6¬ -> 6sa -> 7 /7 -> 7sa

Het redoublet op 3sa (hetzelfde geldt voor 5 /5 ) is niet kwetsbaar 5 tegen 3, je hoeft maar in 37,5% v/d gevallen gelijk te hebben. Kwetsbaar moet je in 50% v/d gevallen gelijk te hebben.

N/Niemand

noord oost zuid west
1 1 2 4
pas pas dbl ?

west: AT9x BT98 - AHBxx

Je moet nu redoubleren : Heeft partner HV(B) in vijven en een singleton in dan wordt het gemaakt. En meer dan -1 gaat het zeker niet. Redoubleer alleen als de tegenpartij niet meer weg kan.

4!C = 590 4!-1 = -100
4!!C = 830 4!!-1 = -200
  ---------   --------
verschil 240   -100
in imps 6   3

Je moet in 33% v/d gevallen gelijk hebben (3 v/d 9).

Kwetsbaar is de situatie minder gunstig:

4!C = 790 4!-1 = -200
4!!C = 1030 4!!-1 = -400
  ---------   --------
verschil 240   -200
in imps 6   5

Je moet in 45% v/d gevallen gelijk hebben (5 v/d 11).

Conclusie redoubleer hoge contracten vooral niet kwetsbaar, als de tegenpartij niet meer weg kan en je verwacht het contract te maken ondanks een slecht zitsel.

6 geredoubleerd niet kwetsbaar 8 tegen 3

(in 3 v/d 11 moet je gelijk hebben = 27%)

kwetsbaar: 8 tegen 5

(in 5 v/d 13 moet je gelijk hebben = 38%)

De beste kansen voor de redoubleerder zitten in 7sa:

Niet kwetsbaar hoef je in maar 23% gelijk te hebben.

 

Conclusie

De butlertelling is gemaakt voor lafaards pas je aan en WEES LAF !

Redden:
Redden in butler is bijna een doodzonde. Het heeft alleen zin als je denkt dat beide contracten een maakkans hebben of wanneer je er zeker van bent dat de tegenstanders de manche kunnen maken en je denkt dat je zelf niet meer dan 1 down gaat.
Redden is ook ontraden wegens het gevaar van een spookredding: het contract wat je uitneemt gaat down!
Redden met een vlakke hand (4333 verdeling)tegenover een preempt is bijna nooit goed.

Als de tegenpartij aan het redden is, denk dan eerder aan dubbel dan dat je zelf nog een keer doorbiedt.

Deelscore contracten:
Balance minder (en speel dus vaker tegen) dan dat je in paren zou doen. Het belangrijkste in Butler is een plusscore. Of dit plus 50 of plus 110 is maakt meestal niet zoveel uit.

Dubbelen van deelscore contracten:
Dubbel alleen een deelscore contract als je er vrijwel zeker van bent dat het contract minimaal 2 down gaat (als een contract 1 down gaat, dan levert je dubbel maar een paar imps op, maar als ze het maken, kost het vaak meer dan 10 imps).
Doubleer dus nooit een deelscore hoger dan 2 (dit in verband met de manchepremie!) tenzij je absoluut zeker weet dat dit 2 down gaat.

Bieden van een manche:
Kwetsbaar: bij butler loont het om kwetsbaar agressief manches te bieden. Al bij een slagingskans van minimaal circa 38% levert dit op den duur een positief imp-saldo op.
Niet kwetsbaar: in dit geval is het beter om iets conservatiever te zijn. Pas als een manche 50% of meer kans van slagen heeft, levert dit op den duur een positief imp-saldo op.

Keuze tussen hoogst scorende manche of slem, of veiligste manche of slem:
Kies bij butler altijd voor het veiligste contract. De 10 extra punten voor SA maken bij butler niets uit. Dus kies bij een 8-kaart fit in een hoge kleur vrijwel altijd voor de manche in de hoge kleur. 2 of 2 is vaak veiliger dan 1SA. En zelfs 5 of 5 kan beter zijn dan 3SA in geval je in een van de kleuren een dubieuze stop hebt.

Bieden van slems:
Klein slem: ook hier is een zeker conservatisme aan te raden (idem als een niet kwetsbare manche).
Groot slem: Het bieden van een groot slem geeft pas een positief imp-saldo indien de maakkans minimaal circa 70% is!
Biedt alleen een groot slem, indien je minimaal 14 slagen kunt tellen!

Laat het 3 en het 5 niveau voor de tegenstander in competetieve biedingen.

Redoubleer geen kwetsbare hoge contracten als je tegenstander niet meer weg kan en je denkt het te kunnen maken.

Tegenspelen:
Bij het tegenspel is het enige wat van belang is hoe je het contract down kunt spelen. Als de tegenpartij hierdoor een overslag maakt dan kost dit maximaal 1 imp.

Afspelen:
Speel een contract veilig af, overslagen zijn niet belangrijk.

Gebruik het uitkomstdoublet als je partner daardoor de vermoedelijke downstart kan vinden.

Speel de forcing pas als jouw partij als eerste een manche geboden heeft.

Als je je aan deze regels houdt is promotie dichtbij; succes.